Frivillige ungdom under ungdoms-OL på Lillehammer
Frivillige ungdom under ungdoms-OL på Lillehammer

Morgendagens frivillige

Vestfold og Telemark idrettskrets har som mål at Aktiv365 skal bidra til å utdanne morgendagens trenere og frivillige i idretten.

De unge som er med i Aktiv365 har gode forutsetninger for, i tillegg til å være ressurspersoner på egen skole, å utvikle seg videre i sitt lokale idrettslag. På denne måten er Aktiv 365 også et styrket bidrag til idretten.

Vestfold og Telemark idrettskrets har også som mål at Aktiv365 skal bidra til å utdanne morgendagens trenere og frivillige i idretten. Vi har stor tro på at barn og unge gjennom dette initiativet også engasjeres og rustes til å ta på seg ulike verv, trener- og lederroller ute i lokale idrettslag. Aktiv365 samarbeider i dag med flere idrettslag, hvor aktivitetsledere utdannet gjennom Aktiv365 bidrar i roller som trenere, hjelpetrenere eller instruktører.

Kombinasjonen er svært verdifull. I lokalmiljøet har disse ungdommene en helt unik rolle, hvor mange barn og unge ser igjen de samme rollemodellene på dagtid i skolehverdagen, samt på ettermiddag-/kveldstid på fritiden eller ute i organisert aktivitet arrangert gjennom idrettslaget. Verv i idrettslag i ung alder gir også gode forutsetninger og muligheter når de etter hvert skal møte arbeidslivet. Rekruttering til idretten gir også forhåpentligvis varig engasjement for å bidra aktivt i sitt lokalsamfunn med ulike frivillige verv mange år frem i tid.