Logo
Logo

Tilskuddsordning

Tilskuddordning som legger til rette for at de unge aktivitetslederne kan få utvikle aktivitetsleder-rollen videre.

Aktiv365 har mottatt øremerkede midler fra Sparebankstiftelsen DNB, slik at vi har anledning til å gi et økonomisk bidrag til de idrettslagene som bruker tidligere eller nåværende Aktiv365-aktivitetsledere i verdifulle verv, trener- eller lederroller i eget eller annet lokalt idrettslag. Tilskuddordningen legger til rette for at de unge aktivitetslederne kan få utvikle aktivitetsleder-rollen videre. Vi har i dag flere gode samarbeid med ulike idrettslag. På denne måten er skolene også med på å fasilitere og muliggjøre engasjement også ut i frivilligheten!