En tjeneste fra Supporter.no

Idrettslag må ofte ta all økonomisk risiko i jakten på økte inntekter. De må kjøpe inn produkter i store volum for å oppnå fordelaktige priser, slik at de kan selge videre med fortjeneste. Det brukes mye tid og administrasjon på å få solgt produktene, og får man ikke solgt alt resulterer dette i at idrettslagene taper penger. Dette er tid og penger vi heller mener bør brukes på å gi barn og unge i lokalsamfunnet et bedre tilbud.

Derfor tilbyr vi gratis nettbutikk til idrettslag hvor vi har fylt nettbutikken med supportereffekter som kan selges. Vi står for lager, trykking og pakking, og sender alle bestillinger direkte hjem til dem som har handlet i ditt idrettslags nettbutikk. Det betyr at dere ikke trenger å kjøpe produkter på forhånd, sitte med eget varelager eller distribuere de solgte produktene selv. Det beste er at mens dere ikke gjør noe som helst, tjener dere penger!

Gå til www.supporter.no for å opprette din nettbutikk i dag eller ta kontakt på support@supporter.no.