LIVE-løsningene

Bandy Live er en fellesbetegnelse på systemer som brukes for å registrere og vise hendelser, statistikk og resultater fra bandykamper.

Løsningen utveksler data både med TurneringsAdmin og Min Bandy og består hovedsakelig av følgende komponenter:

 • LIVE Admin: Registreringsverktøyet som brukes av sekretariatet for å plotte hendelser mens kampen spilles.
 • Webdeler: Offentlig visning av kamp- og turneringsinformasjon (tabeller, terminliste etc), inkl. kampdata fra LIVE Admin for pågående kamper. bandyforbundet.no.
 • Statistikk: Gruppert og aggregert statistikk fra spilte kamper. Statistikk på spillere, målvakter, skudd, tilskuertall etc. Er integrert i bandyforbundet.no.


Oppdateringer

Det gjøres fortløpende utbedringer i de ulike løsningene, etter hvert som nye behov melder seg og man finner avvik eller feil. Her er noen av de siste endringene, de nyeste øverst:

Dato Modul Endringer
04.02.20 LIVE-Admin
 • Automatisk jobb som sletter kamper eldre enn 60 dager fra Mongo DB
17.10.19 LIVE-Admin Ny idrettens ID pålogging
22.11.2018 LIVE-Admin
 • Når en eksporterer en kamp til LIVE fra TA etter at den er eksportert fra før, får en nå valg om en ønsker å Oppdatere draktnr og kamptropp.
 • Straffekonkurranse er nå ferdig utviklet
 • Når en har valgt hvilke lagleder som skal få bestrafning registrert, vises nå den valgtes navn i vinduet hvor en så skal velge type bestrafning det skal registreres.
 • Åpne kampinformasjon i kampdetaljer i TA viser nå riktig webdeler/statistikk.
 • Gjort en fiks som gjør at kamptropp nå blir vist riktig når en følger kamper LIVE.
 • Rødt kort skal nå generere Disiplinærrapport-skjema, som sendes til Dommerkontakt i Bandy-forbundet og til dommerne.

Hockey Live er en fellesbetegnelse på systemer som brukes for å registrere og vise hendelser, statistikk og resultater fra hockeykamper.

Løsningen utveksler data både med TurneringsAdmin og Min Hockey og består hovedsakelig av følgende komponenter:

 • LIVE Admin: Registreringsverktøyet som brukes av sekretariatet for å plotte hendelser mens kampen spilles.
 • HockeyLIVE: Offentlig visning av data fra LIVE Admin, slik at "publikum" kan følge kampen. Er integrert i hockey.no.
 • Boxscore: Kampdata for ferdig spilt kamp. Er integrert i hockey.no.
 • Statistics: Gruppert og aggregert statistikk fra spilte kamper. Statistikk på spillere, målvakter, skudd, tilskuertall etc. Er integrert i hockey.no.

 

Oppdateringer[rediger]

Det gjøres fortløpende utbedringer i de ulike løsningene, etter hvert som nye behov melder seg og man finner avvik eller feil. Her er noen av de siste endringene, de nyeste øverst.
For fullstendig liste over endringene som er gjort siden høsten 2016, se Hockey Live endringslogg

Dato Modul Endringer
14.02.2022 LIVE-Admin
 • Opprettet PugNub-nøkkel for MyGame.
21.12.2021 LIVE-Admin
 • Endret bestrafningsårsaker.
 • Lagt til nye straffeslag årsaker.
26.10.2021 LIVE-Admin
 • Opprettet PugNub-nøkkel for Sportway
05.10.20 LIVE-Admin 1.13
 • Flere undervalg ("Infraction") når "Penalty Shot - 2 min" er valgt ved Penalty-registrering.
04.02.20 LIVE-Admin
 • Automatisk jobb som sletter kamper eldre enn 60 dager fra Mongo DB
03.12.2019 LIVE Admin Ny utvisningsårsak "Delay of game" for Minor - 2 min og Bench minor - 2 min".
17.10.2019 Statistics Korreksjon av en formel som gjorde at redningsprosenten i lagstatistikken var litt for lav.
17.10.2019 LIVE Admin Ny idrettens ID-pålogging. Mer robust og stabil enn tidligere!

Skjermbilder[rediger]

 
Selve "kontrollrommet" i LIVE Admin.
 
På hockey.no kan du følge kampen mens den spilles.
 
"Boxscore" presenterer fakta om kampen og spillerne når kampen er ferdigspilt.
 
På hockey.no finner du en masse statistikk og tall om lag og spillere!

Håndball Live er en fellesbetegnelse på systemer som brukes for å registrere og vise hendelser, statistikk og resultater fra håndballkamper.

Løsningen utveksler data både med TurneringsAdmin og Min Håndball og består hovedsakelig av følgende komponenter:

 • LIVE Admin: Registreringsverktøyet som brukes av sekretariatet for å plotte hendelser mens kampen spilles.
 • LIVE Public: Offentlig visning av data fra LIVE Admin, slik at "publikum" kan følge kampen. Er integrert i handball.no.
 • Kamper: Gruppert og aggregert statistikk fra spilte kamper. Statistikk på spillere, toppscorere, bestrafninger, tilskuertall etc. Er integrert i handball.no.

Oppdateringer[rediger]

Det gjøres fortløpende utbedringer i de ulike løsningene, etter hvert som nye behov melder seg og man finner avvik eller feil. Her er noen av de siste endringene, de nyeste øverst.
For fullstendig liste over endringene som er gjort siden høsten 2016, se Håndball Live endringslogg.

Dato Modul Endringer
19.01.2022 LIVE-Admin
 • MyGame, Eksport av reservasjonsstatus utøvere i spillerstall fra TA til LIVE
26.10.2021 LIVE-Admin
 • Opprettet PubNub-nøkler for Mygame og Sportway
 • Mygame, Start/Stopp-knapp.
 • Mygame, Eksport av LiveArena-status fra TA til LIVE.
 • Export av ActivityAreaID til PubNub fra TA.
15.12.2020 LIVE-Admin
 • Fjernet gammel logo
 • Fikset regler for registrering av bestrafning til Lagledere
 • Fikset regler for registrering av Lagstraff
 • Enklere visning av vindu hvor en signerer kamptropp.
 • Vise kamphendelse oppsummering i kamprapport signeringsvinduet, og at en slipper å gå innom kamprapporten før signering.
 • Ny visning av dommere, tidtaker, sekretær og delegat, hvor det nå er mulig å legge inn fritekst for ikke møtt og på tomme funksjoner (f.eks. Sekretær og Tidtaker).
  • Disse blir så eksportert tilbake i TA og viser i Signerings-kamprapportene.
02.11.2020 LIVE-Admin
 • Det er nå mulig å velge hvilke farge knappene en fører på hjemme- og bortelag - type likt draktfarge lagene har i kampen.
 • En fiks som sørger for at en ikke lenger kan skrive inn spesialtegn (&< >) i fritekstdommer feltet, noe som tidligere førte til feilmelding etter eksport tilbake til TA.
12.10.2020 LIVE-Admin
 • En fiks som gjør registreringen av hendelsene mye kjappere og hindre at noen opplever at LIVE-admin låser seg eller går tregt.
 • Feilen som oppstod i Avansert, med at mål-hendelsene dukket opp dobbelt når sekretær (standard) hadde registrert mål, skal være fikset.
04.02.2020 LIVE-Admin
 • Automatisk jobb som sletter kamper eldre enn 60 dager fra Mongo DB
 • Fiks for signeringskvittering org.navn Kamptropp
17.10.2019 LIVE-Admin Ny idrettens ID pålogging
06.06.2019 LIVE-Admin Ny Avansert versjon (Avanserte hendelser + Digital kamprapport)
22.11.2018 LIVE Admin
 • Det kommer nå en bekreftende tekst nå PIN-kode er godkjent ved signering, i tillegg til grønn hake foran navnet.
 • Bestrafningsvalgene har nå fått ny tekst, tilpasset gjeldende reglement.
08.11.2018 LIVE Admin
 • Når en avslutter kampen får en nå en forklarende tekst for hvem som skal signere, som sekretær må bekrefte.
 • Fikset en feil slik at sjekken om alle dommere har signert nå blir riktig og gir riktig varsling.
 • Gjort knappen Avslutt omgang større og med teksten "Avslutt omgang", for å gjøre det mer intuitivt.
28.08.2018 LIVE Admin
 • Når klokken stoppes, blinker den nå for å gjøre plotter oppmerksom på dette.
 • Lagleders navn viser i vinduet en skal velge type bestrafning og bekrefte, etter at en har valgt hvilke lagleder.
 • Det er nå redusert antall klikk når det skal registreres tildelt 7-meter.
24.04.2018 LIVE Admin
 • Når en spiller får sin tredje 2 min utvisning registrert, blir Rødt kort samtidig ført inn i kamprapporten og kommer opp som egen hendelse.
 • Dersom en spiller får Disk m/rapport registrert, blir Rødt kort samtidig ført inn i kamprapporten og kommer opp som egen hendelse.
 • Om en spiller har fått Rødt kort og/eller Disk m/rapport, vil en nå ikke kunne registrere andre hendelser på vedkommende.
 • Dersom en klikker på "Fullfør og Avslutt kamp" uten at dommere har signert kamprapporten, vil en få en advarsel om at dommere skal signere.
21.03.2018 LIVE Admin
 • Fornavn (i tillegg til Etternavn) kommer nå også frem i Henelseslistene.
 • Lagleder og Lagsansvarlig vises nå i samme liste i signeringsvinduene (Kamptropp og Kamprapport), og ikke separat som før.
15.02.2018 LIVE Admin
 • En får nå en varsel når en spiller får registrert sin tredje 2 min utvisning, som også forteller at en ikke trenger registrere rødt kort.
 • Knapp for å registrere Bestrafning er nå flyttet fra bunn av vinduet til en knapp for hvert lag. Dette sparer bruker for to klikk når en registrer Bestrafning.
 • I vinduet hvor en signerer Kamprapporten, viser nå mer kampinformasjon (Dato, Tid, Hall, Pauseresultat og Sluttresultat).
 • Fikset en feil som gjorde at hendelser registrert på lagledere ikke viste på kamprapporter i TA og på handball.no
 • BUG-fiks som gjorde at en mistet noen registrerte hendelser dersom systemet switchet mellom Online- og Offline-modus.
23.01.2018 LIVE Admin Fjernet oppsummering av kamphendelsene for hjemme- og bortelaget i registreringsvinduet. Nå vises kun en liste over de siste registrerte kamphendelsene her. Dette skal gjør at hendelsesregistreringen blir raskere og en ikke vil oppleve at systemet "henger".

Faktisk startid og sluttid som registreres i LIVE-admin importeres nå riktig inn i Kampdetaljer i TA for aktuell kamp.

Om en prøver å registrerer en bestrafning flere ganger enn reglementet tillater, får en varsel og lar seg nå ikke gjøre.

14.12.2017 LIVE Admin Det er nå mulighet å registrere Dommer ikke møtt og Fritekstdommer i LIVE-admin, og eksportere til TA etter kampslutt.
03.11.2017 LIVE Admin I kamptropp for et lag, kan en nå hake av for at en av spillerene har lagsansvar og dermed også mulighet å signere kamptropp og kamprapport.

I avansert versjon vil en få varsel om en har glemt å legge inn målvakt på begge lag.

Fikset en feil som gjorde at en ikke fikk registrere flere hendelser dersom en valgte "Ingen spiller" på en hendelse. I samme vindu som en signerer kamprapport kan en nå hake av for hvilke spillere som har deltatt, samt se Interne kommentarer. Avslutt kamp - knappen er flyttet til samme vindu, for å sikre at en gjør disse to prosessene i riktig rekkefølge.

Innebandy Live er en fellesbetegnelse på systemer som brukes for å registrere og vise hendelser, statistikk og resultater fra innebandykamper.

Løsningen utveksler data både med TurneringsAdmin og Min Bandy og består hovedsakelig av følgende komponenter:

 • LIVE Admin: Registreringsverktøyet som brukes av sekretariatet for å plotte hendelser mens kampen spilles.
 • Webdeler: Offentlig visning av kamp- og turneringsinformasjon (tabeller, terminliste etc), inkl. kampdata fra LIVE Admin for pågående kamper. bandyforbundet.no.
 • Statistikk: Gruppert og aggregert statistikk fra spilte kamper. Statistikk på spillere, målvakter, skudd, tilskuertall etc. Er integrert i bandyforbundet.no.


Oppdateringer

Det gjøres fortløpende utbedringer i de ulike løsningene, etter hvert som nye behov melder seg og man finner avvik eller feil. Her er noen av de siste endringene, de nyeste øverst:

Dato Modul Endringer
21.12.2021 LIVE-Admin
 • Opprettet PugNub-nøkkel for MyGame og Sportway.
04.02.20 LIVE-Admin
 • Automatisk jobb som sletter kamper eldre enn 60 dager fra Mongo DB
17.10.19 LIVE-Admin Ny idrettens ID pålogging
28.08.2018 Webdeler
 • En rekke forbedringer og rettelser i webdelen for Kampinfo/kamphendelser. Klikk her for detaljert oversikt.
 • Statistikk-webdelene er gjort mer robuste, slik at man får en beskjed hvis man prøver å åpne statistikk for en turnering som ikke finnes eller som ikke tilhører innebandy.
28.08.2018 LIVE Admin
 • Fikset en feil som gjorde at Lagledere viste dobbelt når en skulle knytte hendelser til de.
 • Endret slik at spillere uten draktnr nå ikke viser med draktnr 0, men altså uten.
 • Ny bestrafningsårsak: "217 Gjentatte forseelser" er lagt inn som hendelsevalg, og samtidig er "214 Spill med hodet" og "223 Utvisninger i forbindelse med straffeslag" fjernet.
20.06.2018 Webdeler

Nærmere 15 små og store utbedringer og rettelser i webdelen for kampinformasjon, her er noen av de viktigste:

Hendelsesliste

 • Utvisninger med årsak "slag" vises nå korrekt for spilte kamper.
 • Hvis en lagleder har fått en utvisning, vises nå navnet i hendelseslista, også for pågående kamper.
 • Hvis man valgte å hoppe over straffeslag i en straffekonk, ble disse tidligere vist som bom. Nå er disse straffene fjernet helt fra visningen.
 • Ved straffeslag i ordinær kamptid som ikke resulterte i mål, presiseres det nå om det var redning eller bom.

Lag/stats

 • Rettet et par feil i målvaktstatistikken. Bl.a. at den nå ikke påvirkes av skudd i straffekonken (heller ikke den avgjørende straffa).
 • Kapteinen markeres nå med en (C) også for pågående kamper.
 • Det er ryddet grundig opp i hvordan kamptroppen oppdateres og presenteres underveis i kampen. Det gjelder sortering av spillere, og korrekt oppdatering når spiller blir satt opp som målvakt, endrer draktnr o.l.
20.06.2018 LIVE Admin

Kampskjemaet som lagres i TA ved signering har nå fått tilsvarende layout som i LIVE Admin.

24.04.2018 LIVE Admin
 • Feilen med at fødselsdato viste en dag for tidlig i kampskjemaene er nå fikset.
 • En kan nå registrere om dommere ikke har møtt til kamp, og kan samtidig skrive inn navn på ny dommer som fritekst (dersom en har åpnet for dette i turneringsoppsettet).
21.03.2018 LIVE Admin
 • Når en endrer en spiller til målvakt i LIVE admin, importeres denne nå riktig tilbake til TA etter kampslutt. Mlvaktsstatistikken vil dermed også vise riktig nå.
 • En spiller kan nå hakes av for i kamptroppen, under Spillere, om å være Lagsansvarlig (spillende lagleder), og dermed også kunne signere kamptroppen.
 • Fornavn (i tillegg til etternavn) kommer nå også frem i hendelsesoversikten.
15.02.2018 LIVE Admin
 • Endret slik at det ikke åpnes ny fane i nettleseren når en skal Avslutte kamp og Signere kampskjema.
 • Endret teksten på knappen "Kampskjema" til "Kampskjema/Signering".
 • Endret teksten "Målgjører" til "Spiller" i vinduet for registrering av straffekonk.
23.01.2018 LIVE Admin
 • Faktisk starttid og sluttid som registreres i LIVE Admin importeres nå riktig inn i kampdetaljer i TA for aktuell kamp.
 • Fikset en feil som gjorde at en ikke kunne endre draktnr for spillere med likt draktnr registrert.
 • Fikset en feil som gjorde at en ikke kunne endre draktnr på spillere dersom det var registrert 20 spillere i kamptropp.
14.12.2017 LIVE Admin
 • Byttet database for hvor data tilknyttet LIVE Admin blir lagret.

Basketball Live er et system som brukes for å registrere hendelser og resultater fra Basketballkamper.

Løsningen utveksler data både med TurneringsAdmin og Min Basket og består hovedsakelig av to deler:

 • LIVE Admin: Registreringsverktøyet som brukes av sekretariatet for å plotte hendelser mens kampen spilles.
 • Webdeler: Offentlig visning av kampinformasjon og -hendelser.


Oppdateringer

Det gjøres fortløpende utbedringer i de ulike løsningene, etter hvert som nye behov melder seg og man finner avvik eller feil. Her er noen av de siste endringene, de nyeste øverst:

Dato Modul Endringer
15.11.2021 LIVE-Admin
 • Opprettet PubNub-nøkler for MyGame og Sportway
16.02.2021 LIVE-Admin

BUG-fiks tilknyttet registrering av Fouls:

 • Telling av antall fouls pr spiller/lagleder i hendelsesvisningen viste feil antall når flere fouls ble registrert når klokken var stoppet.
 • Det var, i noen scenario, mulig å fortsatt registrere fouls etter at spiller/lagleder var Bortvist.
22.09.20 LIVE-Admin

Diverse BUG-fiks og mindre forbedringer:

 • I enkel versjon dukker ikke en popup lenger for innbytte når en avslutter kampen.
 • Telling av og varsling for fouls skal nå være riktig.
 • I kamprapporten vises nå scores over 100 poeng under Løpende resultat.
 • Endret noe tekst for spillere på banen og benken ved registrering av score og fouls.
19.05.20 LIVE-Admin

Ny føringsmodus "Enkel". Skal gjøre det enklere og raskere å føre LIVE-data.

 • Klokka teller oppover i stedet for nedover.
 • Klokka stopper ikke automatisk ved timeout eller fouls.
 • Fører ikke innbyttere, kun hvem som har spilt.
 • Tilkuere er ikke påkrevd å fylle ut ved avslutting av kamp.
04.02.20 LIVE-Admin
 • Automatisk jobb som sletter LIVE-data som er eldre enn 60 dager
17.10.19 LIVE-Admin Ny idrettens ID pålogging
22.01.19 LIVE-Admin Ny registreringsmodus "Avansert".
18.12.18 Basketball LIVE
 • BUG-fiks slik at dersom en spiller har fått 5 fouls og en foul blir slettet, er vedkommende igjen "spillbar".
22.11.18 Basketball LIVE
 • En kan nå ikke slette innbytte-event.
 • BUG-fiks hvor det kom opp en Innebandy-LIVE tekst i avslutningsprosessen.
08.11.18 Basketball LIVE
 • En kan nå endre poengscorer fra hendelseslistene.
 • En kan nå endre spiller og foultype fra hendelseslistene.
 • En ser nå både draktnr og spillers etternavn når en skal legge inn Fouls
 • Endret teksten for Defensive fouls – «Defensive Fouls (Straffekast)».
 • Når man nå registrerer 3P og 2P med under 2 minutt igjen å spille av 4 periode og i ekstraomganger, stopper tiden automatisk.
 • Nå er det ikke mulig å avslutte kamp uten å legge inn tilskuertall - en får varsel om dette.
 • Når det ikke legges inn kommentar er nå Notat, internt nå tomt (var før «|»).
 • I kampskjemaene viser nå vinnerlaget.
25.09.18 Basketball LIVE
 • I hovedmenyen er det nå laget en link til webdelene tilknyttet aktuell kamp.
 • Fikset en feil rundt nedtelling av antall gjenstående timeout for hvert lag når det er mindre enn to minutter igjen av 4. periode.
 • Endret varslingslogikk tilknyttet lagfouls.
 • Feilen som gjorde at tekst lagt inn i Interne notater forsvant om en gikk til Kampskjema og signering.
28.08.18 LIVE Admin

Basketball LIVE rullet ut og klar til bruk for første gang!

Volleyball Live er et systemer som brukes for å registrere og vise hendelser, statistikk og resultater fra Volleyballkamper.

Løsningen utveksler data både med TurneringsAdmin og Min Volleyball og består hovedsakelig av følgende komponenter:

 • LIVE Admin: Registreringsverktøyet som brukes av sekretariatet for å plotte hendelser mens kampen spilles.


Oppdateringer

Det gjøres fortløpende utbedringer i de ulike løsningene, etter hvert som nye behov melder seg og man finner avvik eller feil. Her er noen av de siste endringene, de nyeste øverst:

Dato Modul Endringer
21.12.2021 LIVE-Admin
 • Opprettet PugNub-nøkkel for MyGame og Sportway.
24.08.2021 LIVE-Admin
 • LIVE Volleyball Enkel produksjonssatt.