Basketball LIVE

Basketball Live er et system som brukes for å registrere hendelser og resultater fra Basketballkamper.

Løsningen utveksler data både med TurneringsAdmin og Min Basket og består hovedsakelig av to deler:

 • LIVE Admin: Registreringsverktøyet som brukes av sekretariatet for å plotte hendelser mens kampen spilles.
 • Webdeler: Offentlig visning av kampinformasjon og -hendelser.


Oppdateringer

Det gjøres fortløpende utbedringer i de ulike løsningene, etter hvert som nye behov melder seg og man finner avvik eller feil. Her er noen av de siste endringene, de nyeste øverst:

 • 14.11.2023 - Versjon 1.22.0 
  • LIVE EasyBasketball
   • Siste hendelser vises som default.
   • Låser innbytte-endringer om en spiller er utvist/bortvist
   • Time-out endringer tilpasset EasyBasketball
   • Fiks for visninger av omganger tilpasset EasyBasketball
  • LIVE Basketball
   • Fikset slik at også Skuddklokketidtaker kommer med på kamprapportene.
 • 19.09.2023 - Versjon 1.21.0
  • Ny LIVE-type, med navnet LIVE EasyBasketball
 • 14.02.2023 - Versjon 1.18.0 
  • Laget mulighet for å endre bane i samme anlegg i LIVE-admin.
  • PubNub-melding (til f.eks. MyGame) om bane er endret.
  • Endring eksporteres også tilbake til TA når kamp avsluttes.
Dato Modul Endringer
15.11.2021 LIVE-Admin
 • Opprettet PubNub-nøkler for MyGame og Sportway
16.02.2021 LIVE-Admin

BUG-fiks tilknyttet registrering av Fouls:

 • Telling av antall fouls pr spiller/lagleder i hendelsesvisningen viste feil antall når flere fouls ble registrert når klokken var stoppet.
 • Det var, i noen scenario, mulig å fortsatt registrere fouls etter at spiller/lagleder var Bortvist.
22.09.20 LIVE-Admin

Diverse BUG-fiks og mindre forbedringer:

 • I enkel versjon dukker ikke en popup lenger for innbytte når en avslutter kampen.
 • Telling av og varsling for fouls skal nå være riktig.
 • I kamprapporten vises nå scores over 100 poeng under Løpende resultat.
 • Endret noe tekst for spillere på banen og benken ved registrering av score og fouls.
19.05.20 LIVE-Admin

Ny føringsmodus "Enkel". Skal gjøre det enklere og raskere å føre LIVE-data.

 • Klokka teller oppover i stedet for nedover.
 • Klokka stopper ikke automatisk ved timeout eller fouls.
 • Fører ikke innbyttere, kun hvem som har spilt.
 • Tilkuere er ikke påkrevd å fylle ut ved avslutting av kamp.
04.02.20 LIVE-Admin
 • Automatisk jobb som sletter LIVE-data som er eldre enn 60 dager
17.10.19 LIVE-Admin Ny idrettens ID pålogging
22.01.19 LIVE-Admin Ny registreringsmodus "Avansert".
18.12.18 Basketball LIVE
 • BUG-fiks slik at dersom en spiller har fått 5 fouls og en foul blir slettet, er vedkommende igjen "spillbar".
22.11.18 Basketball LIVE
 • En kan nå ikke slette innbytte-event.
 • BUG-fiks hvor det kom opp en Innebandy-LIVE tekst i avslutningsprosessen.
08.11.18 Basketball LIVE
 • En kan nå endre poengscorer fra hendelseslistene.
 • En kan nå endre spiller og foultype fra hendelseslistene.
 • En ser nå både draktnr og spillers etternavn når en skal legge inn Fouls
 • Endret teksten for Defensive fouls – «Defensive Fouls (Straffekast)».
 • Når man nå registrerer 3P og 2P med under 2 minutt igjen å spille av 4 periode og i ekstraomganger, stopper tiden automatisk.
 • Nå er det ikke mulig å avslutte kamp uten å legge inn tilskuertall - en får varsel om dette.
 • Når det ikke legges inn kommentar er nå Notat, internt nå tomt (var før «|»).
 • I kampskjemaene viser nå vinnerlaget.
25.09.18 Basketball LIVE
 • I hovedmenyen er det nå laget en link til webdelene tilknyttet aktuell kamp.
 • Fikset en feil rundt nedtelling av antall gjenstående timeout for hvert lag når det er mindre enn to minutter igjen av 4. periode.
 • Endret varslingslogikk tilknyttet lagfouls.
 • Feilen som gjorde at tekst lagt inn i Interne notater forsvant om en gikk til Kampskjema og signering.
28.08.18 LIVE Admin

Basketball LIVE rullet ut og klar til bruk for første gang!