Håndball LIVE

Håndball Live er en fellesbetegnelse på systemer som brukes for å registrere og vise hendelser, statistikk og resultater fra håndballkamper.

Løsningen utveksler data både med TurneringsAdmin og Min Håndball og består hovedsakelig av følgende komponenter:

 • LIVE Admin: Registreringsverktøyet som brukes av sekretariatet for å plotte hendelser mens kampen spilles.
 • LIVE Public: Offentlig visning av data fra LIVE Admin, slik at "publikum" kan følge kampen. Er integrert i handball.no.
 • Kamper: Gruppert og aggregert statistikk fra spilte kamper. Statistikk på spillere, toppscorere, bestrafninger, tilskuertall etc. Er integrert i handball.no.

Oppdateringer

Det gjøres fortløpende utbedringer i de ulike løsningene, etter hvert som nye behov melder seg og man finner avvik eller feil. Her er noen av de siste endringene, de nyeste øverst:

 • 17.10.2023 - Versjon 1.28
  • Fikset en BUG som gjorde at endret tid for Ballkontroll lagde utfordring for visning av hendelser
  • Målvaktsbytter blir nå også eksportert tilbake til TA etter kamp er avsluttet i LIVE.
  • En kan nå velge en spiller med rødt/blått kort som Banens beste.
  • Oppgradert diverse tilknyttet PubNub og MongoDB
  • Viser bekreftelse når hendelser er sendt fra bruker til server
  • Endret systemet for å hindre at hendelser "hoper seg opp" hos brukere.
 • 19.09.2023 - Versjon 1.27
  • Nå kan ikke en registrere en hendelse en annen sletter mens en registrerer hendelsen (typisk scoring vs. avansert)
  • Dersom en hendelse tar tid å sende/registrere vil bruke få ventehjul og dermed ikke mulig å registrere hendelsen på nytt (dobbelt)
  • Dersom en har stoppet filming midlertidig og en starter tiden får en spørsmål og mulighet til å samtidig starte filmingen igjen.
  • Mulig å registrere "Uønsket hendelse" dersom en glemte eller var for sen å stoppe streaming midlertidig - sender i PubNub.
  • Endret icon som viser om en kamp i utg.pkt skal streames, til
   imagexg6y.png
  • Viser nå hvilke bane kampen skal vises, under hovedmenyen
   imageihc6g.png
  • Endret logikk når og hvordan advarsler viser før kampstart og når en omgang er ferdigspilt.
  • Når en går til LIVE Registrering får en påminnelse om å stoppe filming ved uheldige hendelser.
   image352fvg.png
  • Mindre justeringer for å hindre heng som oppleves innimellom.
 • 22.08.2023 - Versjon 1.26
  • Endret knappen SPILLERE til å hete UTØVERE
  • Nytt valg i Avansert versjon under UTØVERE med navnet FUNKSJONÆRER
  • Mulighet i Avansert versjon å legge inn fritekstnavn på inntil 4 plottere og 2 kommentatorer
   • Deles gjennom PubNub stream for bruk hos TV (og andre steder om ønskelig)
   • Blir også synlig i signerings-PDF Kamprapport i kampdetaljer 
 • 24.04.2023 - Versjon 1.25
  • Impementert en slettejobb i bakgrunnen av midlertidig lagring i nettleser hos den som plotter, for å oppnå færre heng under føring/plotting.
 • 14.03.2023 - Versjon 1.24
  • Introdusert tre nye knapper for plotter i Avansert versjon, som skal gi TV "heartbeats" at plotter i på plass og klar til kamp
  • Div. nødvendige PubNub-oppdateringer
 • 22.02.2023 - Versjon 1.23
  • Ny knapp "VAD" (VideoAnalyse Dømming) i Standard versjon
  • Fikset en BUG hvor enkelte Lisens-statuser ikke viste riktig
 • 14.02.2023 - Versjon 1.22.0 
  • Laget mulighet for å endre bane i samme anlegg i LIVE-admin.
   • PubNub-melding (til f.eks. MyGame) om bane er endret.
   • Endring eksporteres også tilbake til TA når kamp avsluttes.
  • Endret tilbake slik at kampdata og kamptropp sender PubNub-melding umiddelbart etter eksport fra TA til LIVE (brukes mye av TV2).
Dato Modul Endringer
05.07.2022 LIVE-Admin
 • Flyttet Avansert-knappen til unde de andre knappene i menyen.
 • Endret Signeringsprosessen for Lagledere for signering av kamptropp før kampstart.
 • Endret Signeringsprosessen for Dommere og Lagledere for signering av kamprapport etter kampslutt.
 • Nå blir ikke lagansvarlig i støtteapparatet automatisk satt som Lagleder A.
 • Dersom en starter kampen før berammet tid, får en nå en advarsel.
 • Ny type skudd - fra egen banehalvdel.
 • Lagt inn en link til mer informasjon om hvordan legge inn Varsel om protest.
19.01.2022 LIVE-Admin
 • MyGame, Eksport av reservasjonsstatus utøvere i spillerstall fra TA til LIVE
26.10.2021 LIVE-Admin
 • Opprettet PubNub-nøkler for Mygame og Sportway
 • Mygame, Start/Stopp-knapp.
 • Mygame, Eksport av LiveArena-status fra TA til LIVE.
 • Export av ActivityAreaID til PubNub fra TA.
15.12.2020 LIVE-Admin
 • Fjernet gammel logo
 • Fikset regler for registrering av bestrafning til Lagledere
 • Fikset regler for registrering av Lagstraff
 • Enklere visning av vindu hvor en signerer kamptropp.
 • Vise kamphendelse oppsummering i kamprapport signeringsvinduet, og at en slipper å gå innom kamprapporten før signering.
 • Ny visning av dommere, tidtaker, sekretær og delegat, hvor det nå er mulig å legge inn fritekst for ikke møtt og på tomme funksjoner (f.eks. Sekretær og Tidtaker).
  • Disse blir så eksportert tilbake i TA og viser i Signerings-kamprapportene.
02.11.2020 LIVE-Admin
 • Det er nå mulig å velge hvilke farge knappene en fører på hjemme- og bortelag - type likt draktfarge lagene har i kampen.
 • En fiks som sørger for at en ikke lenger kan skrive inn spesialtegn (&< >) i fritekstdommer feltet, noe som tidligere førte til feilmelding etter eksport tilbake til TA.
12.10.2020 LIVE-Admin
 • En fiks som gjør registreringen av hendelsene mye kjappere og hindre at noen opplever at LIVE-admin låser seg eller går tregt.
 • Feilen som oppstod i Avansert, med at mål-hendelsene dukket opp dobbelt når sekretær (standard) hadde registrert mål, skal være fikset.
04.02.2020 LIVE-Admin
 • Automatisk jobb som sletter kamper eldre enn 60 dager fra Mongo DB
 • Fiks for signeringskvittering org.navn Kamptropp
17.10.2019 LIVE-Admin Ny idrettens ID pålogging
06.06.2019 LIVE-Admin Ny Avansert versjon (Avanserte hendelser + Digital kamprapport)
22.11.2018 LIVE Admin
 • Det kommer nå en bekreftende tekst nå PIN-kode er godkjent ved signering, i tillegg til grønn hake foran navnet.
 • Bestrafningsvalgene har nå fått ny tekst, tilpasset gjeldende reglement.
08.11.2018 LIVE Admin
 • Når en avslutter kampen får en nå en forklarende tekst for hvem som skal signere, som sekretær må bekrefte.
 • Fikset en feil slik at sjekken om alle dommere har signert nå blir riktig og gir riktig varsling.
 • Gjort knappen Avslutt omgang større og med teksten "Avslutt omgang", for å gjøre det mer intuitivt.
28.08.2018 LIVE Admin
 • Når klokken stoppes, blinker den nå for å gjøre plotter oppmerksom på dette.
 • Lagleders navn viser i vinduet en skal velge type bestrafning og bekrefte, etter at en har valgt hvilke lagleder.
 • Det er nå redusert antall klikk når det skal registreres tildelt 7-meter.
24.04.2018 LIVE Admin
 • Når en spiller får sin tredje 2 min utvisning registrert, blir Rødt kort samtidig ført inn i kamprapporten og kommer opp som egen hendelse.
 • Dersom en spiller får Disk m/rapport registrert, blir Rødt kort samtidig ført inn i kamprapporten og kommer opp som egen hendelse.
 • Om en spiller har fått Rødt kort og/eller Disk m/rapport, vil en nå ikke kunne registrere andre hendelser på vedkommende.
 • Dersom en klikker på "Fullfør og Avslutt kamp" uten at dommere har signert kamprapporten, vil en få en advarsel om at dommere skal signere.
21.03.2018 LIVE Admin
 • Fornavn (i tillegg til Etternavn) kommer nå også frem i Henelseslistene.
 • Lagleder og Lagsansvarlig vises nå i samme liste i signeringsvinduene (Kamptropp og Kamprapport), og ikke separat som før.
15.02.2018 LIVE Admin
 • En får nå en varsel når en spiller får registrert sin tredje 2 min utvisning, som også forteller at en ikke trenger registrere rødt kort.
 • Knapp for å registrere Bestrafning er nå flyttet fra bunn av vinduet til en knapp for hvert lag. Dette sparer bruker for to klikk når en registrer Bestrafning.
 • I vinduet hvor en signerer Kamprapporten, viser nå mer kampinformasjon (Dato, Tid, Hall, Pauseresultat og Sluttresultat).
 • Fikset en feil som gjorde at hendelser registrert på lagledere ikke viste på kamprapporter i TA og på handball.no
 • BUG-fiks som gjorde at en mistet noen registrerte hendelser dersom systemet switchet mellom Online- og Offline-modus.
23.01.2018 LIVE Admin Fjernet oppsummering av kamphendelsene for hjemme- og bortelaget i registreringsvinduet. Nå vises kun en liste over de siste registrerte kamphendelsene her. Dette skal gjør at hendelsesregistreringen blir raskere og en ikke vil oppleve at systemet "henger".

Faktisk startid og sluttid som registreres i LIVE-admin importeres nå riktig inn i Kampdetaljer i TA for aktuell kamp.

Om en prøver å registrerer en bestrafning flere ganger enn reglementet tillater, får en varsel og lar seg nå ikke gjøre.

14.12.2017 LIVE Admin Det er nå mulighet å registrere Dommer ikke møtt og Fritekstdommer i LIVE-admin, og eksportere til TA etter kampslutt.
03.11.2017 LIVE Admin I kamptropp for et lag, kan en nå hake av for at en av spillerene har lagsansvar og dermed også mulighet å signere kamptropp og kamprapport.

I avansert versjon vil en få varsel om en har glemt å legge inn målvakt på begge lag.

Fikset en feil som gjorde at en ikke fikk registrere flere hendelser dersom en valgte "Ingen spiller" på en hendelse. I samme vindu som en signerer kamprapport kan en nå hake av for hvilke spillere som har deltatt, samt se Interne kommentarer. Avslutt kamp - knappen er flyttet til samme vindu, for å sikre at en gjør disse to prosessene i riktig rekkefølge.

For fullstendig liste over endringene som er gjort siden høsten 2016, se Håndball Live endringslogg.