Turneringsstatistikk

Denne rapporten er kun tilgjengelig med funksjonstypen TurneringsAnsvarlig knyttet mot selve Særforbundet.

Rapporten viser en oversikt over antall

 • Turneringer
 • Kamper
 • Lag
 • LIVE-kamper

fordelt pr gren og særforbund.

Rapporten brukes på følgende måte:

 1. Velg Særforbund (eller evt. [Alle] for en felles overskikt)
 2. Velg Statusdato - henter da tall fra sesonger innenfor denne valgte datoen.
 3. Klikk Hent rapport

Søkeresultatet viser da følgende:

 • SF/gren = Særforbund + Gren
 • Sesong = Sesongen tallene hentes fra
 • Ant. turn = Antall turneringer med kamper (avd.)
 • Ant. kamper = genererte kamper (m/u dato + publisert/upublisert)
 • Ant. lag = antall unike lag, med kamper
  • unike lag = ett lag telles kun en gang, uavhengig hvor mangeturneringer laget er meldt på i.
 • LIVE-kamper = antall kamper i turneringer med LIVE  haket av, og minst én registrert hendelse på kamp.

 

imageefmwn.png

Eksporter til PDF eller Excel

Når en har fått ut ønsket rapport, kan en få listen eksportert til

 • PDF-dokument
  • Ved å klikke på den grå knappen øverst til venstre i vinduet Eksporter til PDF
  • Da vil hver klubb vises på egen side.
 • Excel-dokument
  • Ved å klikke på den grå knappen øverst til venstre i vinduet Eksporter til Excel
  • Da vil hver klubb fordeles med eget ark i xls-dokumentet.

imagehtr4ch.png