Omberammingshistorikk

Rapporten Omberammingshistorikk brukes ofte som utgangspunkt til å fakturere grupper/klubber for omberamminger, men en kan også ta ut statistikk/oversikt over antall omberamminger gjort i en gitt periode.

Velg Rapport i venstremarg, og så Omberammingshistorikk.

For å få ut ønsket rapport, velger en først hva rapportresultatet skal vise:

 • Gren og Sesong
  • image6d6yh.png
  • Det er viktig å starte med å velge hvilken gren og sesong en skal hente rapport fra.
 • Velg turnering, inkl. underturneringer
  • imagehsgvl.png
  • Her kan en velge å enten velge øverste turnering i hierarkiet, og da få med alle underliggende turneringer
  • Eller en kan velge kun en enkelt-turnering, ved å velge helt til høyre.
 • Velg Administrerende org (Krets/Region) valgte turneringene skal tilhøre:
  • images7dn.png
  • Valget en her gjør, er hvilke region/krets valgte turneringer skal tilhøre.
  • Dette valget som her gjøres, påvirker hvilke gupper/klubber en kan velge i neste felt.
 • Velg Gruppe/klubb som omberammingen tilhører
  • imageb6zwh.png
  • Her viser alle grupper/klubber tilhørende region/krets valgt i feltet over.
  • Du kan velge enten å vise alle ([Alle grupper]), da får en resultatet sortert etter hver gruppes omberamminger.
  • Eller velg kun en klubbs omberamminger.
 • Velg hvilke periode (fra - til dato) omberammingene tilhører
  • imagex4r5.png
  • Valgte datoer her viser kamper som har nåværende kamptidspunkt i denne perioden (altså ikke dato omberammingen er gjort).
 • Velg om omberamminger uten gebyr også skal vises i resultatet
  • imageg84cc.png
  • Hakes denne av vil en også få med omberamminger uten gebyr med å resultatet.

 

Når en har gjort du ulike valgene over, klikker en på knappen Hent rapport.

Etter en stund vil det da vise et resultat ut fra valgene gjort over, og sortert per gruppe/klubb:

image7b23s.png

 • Kampdato = nåværende kamptidspunkt
 • Kampnr = kampens kampnr, er også link til kampdetaljer
 • Lag = kampens lag (Hjemmelag-Bortelag)
 • Fra dato = hvilke dato kampen ble flyttet fra (tomt felt = kun tid/sted som er endret).
 • Årsak = valgt årsak (tomt felt = flyttet uten valgt årsak)
 • Søkt av = hvem fra gruppe/klubb som har søkt via omberammingsøknad
  • * = omberammet uten søknad, og dermed flyttet manuelt, med Omberamming haket av:
  • imagehxqsd.png
 • Gebyr = gebyr for omberammingen

 

En kan også eksportere rapportresultatet til PDF eller Excel, da ved å klikke på enten knappen Eksporter til PDF eller Eksporter til Excel øverst i høyre hjørne.

I PDF vises hver gruppe/klubbs omberamminger pr side.

I Excel opprettes en arkfane pr gruppe/klubb med deres omberamminger:

imagemxi38.png