Omberammingshistorikk pr klubb

Denne rapporten kan brukes til å få oversikt over alle endringene som er gjort pr kamp pr klubb, enten via omberammingssøknad eller manuelt.

Som Særforbund eller Region velger en velge Rapport i venstremeny og Omberammingshistorikk pr klubb.

imageq0o8k.png

De ulike feltene/valgene brukes da som følger, for å få opp resultatet en ønsker:

 • Velg region/krets
  • Velg hvilke region/krets klubben en ønsker få kampoversikt for.
  • Denne brukes til å filtrerer neste liste (Velg klubb).
 • Velg Klubb
  • Velg hvilke klubb (gruppe) en ønsker å få en kampoversikt for.
  • Kun en klubb kan velges.
 • Fom. Utført dato og Tom. Utført dato
  • Velg i hvilke periode endringene tilknyttet kampen skal være utført.
 • Vis kun valgt klubbs søknader
  • Hakes denne av, vil kun endringer ønsket av valgt klubb (gruppe) vises i resultatet.
 • Hent rapport
  • Når en klikker denne blå knappen, vil en få ut en oversikt over kamper valgt klubb har et av lagene involvert (hjemme- eller bortelag).

Søkeresultatet inneholder følgende:

imagelsrbj.png

 • Arrangør
  • Viser om det er gjort endring i arrangør (Fra: og Til:)
  • Om tom, er ingen endringer gjort for arrangør.
 • Dato
  • Viser om kampen er flyttet på dato (Fra: og Til:)
  • Om tom, er det ikke gjort dato-endring.
 • Tid
  • Viser om kampen er flyttet på klokkeslett (Fra: og Til:)
  • Om tom, er det ikke gjort endring på klokkeslett.
 • Bane
  • Viser om kampen er flyttet til ny bane (Fra: og Til:)
  • Om tom, er det ikke gjort bane-endring.
 • Utført av
  • Viser hvem som har utført endringen, enten manuelt eller via søknad
  • I parentes vises hvilke org som har bedt om endringen, og evt. gebyret tilhører.
 • Utført dato
  • Viser hvilke dato endringen er gjort.
 • Type
  • Søknad - endring gjort gjennom godkjent omberammingssøknad.
  • Manuelt - gjort av adm.org i Kampdetaljer (se under)
 • Gebyr
  • Om endringen har knyttet gebyr, som søker evt. skal faktureres for.

Manuelle endringer som vises i resultatet, er kun dersom det i Kampdetaljer er valgt hvilke org. som ønsket endringen; Administrasjon, Hjemmelag eller Bortelag:

imagerpf8s.png