Liste over klasser med antall lag

Denne rapporten kan brukes til å få ut en oversikt over totalt antall påmeldte lag pr. klasse.

Denne enkle rapporten henter ut resultat som viser hvor mange lag, tilhørende de ulike klassene, som er påmeldt i valgt(e) turneringer. Dette betyr at det kun telles påmelding, hvor også trukket/strøket lag telles med.

Rapporten brukes på følgende møte:

 1. Gå til Rapport i venstre marg
 2. Velg Liste over klasser med antall lag
 3. Velg Gren og Sesong øverst
 4. Velg Turnering - jo høyere opp i turneringshierarkiet, jo flere turneringer sjekkes
 5. Klikk den blå knappen Hent rapport.

 

Rapportresultatet viser følgende

 • Beskrivelse - Klassebeskrivelse lagt inn under Klassedefinisjoner for Særforbundet
 • Klasse - klassenavnet definert under Klassedefinisjoner for Særforbundet
 • Antall lag - antall lag som er påmeldt i klassen, ut fra valgene gjort over.

imageuy1c8.png

Når en har fått ut ønsket rapport, kan en få listen eksportert til

 • PDF-dokument
  • Ved å klikke på den grå knappen øverst til venstre i vinduet Eksporter til PDF
  • Da vil hver klubb vises på egen side.
 • Excel-dokument
  • Ved å klikke på den grå knappen øverst til venstre i vinduet Eksporter til Excel
  • Da vil hver klubb fordeles med eget ark i xls-dokumentet.

imagehtr4ch.png