Bestrafningsstatistikk håndball

Denner rapporten er kun tilgjengelig for Norges Håndballforbundet.

Bruk av rapporten

 1. Sesong - Velg Gren og Sesong
 2. Turnering - Velg Turnering (eller nivå i turneringshierarkiet, som da tar med underliggende turneringer)
 3. Region - Velg hvilke region Region kampene skal tilhøre ([Alle kretser] tar med alle regioner).
 4. Dommernivå - Velg nivået dommere/konstellasjoner skal ha for rapportresultatet.
 5. Vis konstellasjoner - Hak av om en ønsker at konstellasjoner skal vises i rapportresultatet.
 6. Dommernr./Konst.nr. - Skriv inn Dommernr. eller Konstellasjonsnr dersom en kun ønsker å få rapportresultat for en dommer/konstellasjon.
  1. Om dette feltet står tomt, vil alle involverte dommere/konstellasjoner komme med i rapportresultatet.
 7. Hent rapport - klikk på den blå knappen Hent rapport for å få rapportresultat ut fra valgene i pkt 1-6 over.
  1. Det kan ta noe tid før rapport resultatet blir generert og vist.

Rapportresultatet

image1tjru.png

Når en har fått ut ønsket rapport, kan en få listen eksportert til

 • PDF-dokument
  • Ved å klikke på den grå knappen øverst til venstre i vinduet Eksporter til PDF
  • Da vil hver klubb vises på egen side.
 • Excel-dokument
  • Ved å klikke på den grå knappen øverst til venstre i vinduet Eksporter til Excel
  • Da vil hver klubb fordeles med eget ark i xls-dokumentet.

imagehtr4ch.png