Bestrafninger

Kan brukes til å ta ut ulike rapporter rundt bestrafninger registrert på kamper.

En kan ta da utgangspukt i ...

  • ...valgt turnering eller kamptilbud (i samme sesong)
  • ...valgt lag
  • ...valgt dommer
  • ...valgt type bestrafning

Merk at når en eksporterer resultatet til Excel, vil en få flere konlonner og mer informasjon tilknyttet de ulike radene resultatet gir.

imageqch4f.png