Turnering klar til livearena

For at MyGame skal kunne fange opp hvilke turneringer som er satt klar til filming/streaming, må en først sette dette opp i de aktuelle turneringenes Turneringsoppsett.

Slå på LiveArena-status pr klasse under Instillinger

Fom juli 2023 vil en nå kunne styre LiveArena-status pr klasse.

Dette for å sikre at alle turneringer som opprettes, med aktuell klasse, arver LiveArena-statusen fra Klassedefinisjoner under Innstillinger.

Dette gjøres på følgende måte:

 1. Logg inn i TA – krever funksjonstypen Turneringsansvarlig for særforbundet.
 2. Gå til Innstillinger i venstre meny og velg Klassedefinisjoner
 3. Finn aktuell klasse og klikk på Endre helt til høyre i klasseraden
  image1zji9.png
 4. LiveArena haket av, betyr LiveArena = JA
 5. Lagre

Nå vil alle aktive og fremtidige turneringer, med kun denne klassen lagt inn i Turneringsoppsettet, få valgt LiveArena-status.

Merk at en kan fortsatt manuelt endre en turnerings LiveArena-status, uavhengig av valget under Innstillinger - se under.

Hvilke status de ulike klassene har, kan en se i listen over alle klasser, i kolonnen LiveArena

Slå på/av LiveArena-status i Turneringsoppsettet

Dette gjøres på følgende måte:

 1. Logg inn i TA – krever funksjonstypen Turneringsansvarlig
 2. Gå til aktuell turnering i TA og velg Turneringsoppsett
 3. Scroll ned til Offentliggjør og klikk Rediger bak overskriften.
 4. Hak av LiveArena
  • Velg evt. til-dato for at kamper med kampdato til og med denne datoe skal bli satt klar til streaming. Kamper etter den datoe vil ikke bli merket klar til streaming (LiveArena = Nei). Kamper uten dato vil da heller ikke settes klar til streaming.
  • Dersom en står litt opp i turneringshierarkiet, og en ønsker at underturneringene også skal få samme valg for LiveArena, haker en også av for Alle underturneringer. Da arver alle underturneringene dette valget.

 

I kamplisten under Kamper i turnering eller i Kampsøk, vil en se LiveArena-status pr kamp i kolonnen LA.

 • JA = LiveArena er slått på og kampen kan bli filmet/streamet
 • NEI = LiveArena er slått av og kampen vil ikke bli filmet/streamet

 

LiveArena-status i Kampdetaljer

Åpner en en kamp i Kampdetaljer vil en få mer informasjon tilknyttet LiveArena-Status, under tema Oppdrag. Bak LiveArena vil det stå Ja eller Nei, og bak der igjen vil det stå en kort forklaring til statusen:

 • "Vil bli filmet, aktivert for kamp"
  • LiveArena er da slått på under turneringsoppsett eller i Kampdetaljer for kampen.
 • "Turneringen er av offentlig interesse og vil i utgangspunktet bli filmet"
  • Det er haket av for Allmenn interesse i turneringsoppsettet, og dersom det i tillegg også er satt på LiveArena, vil kampene filmes uavhengig av lag- eller personreservasjoner.
 • "Vil ikke bli filmet, detaktivert for kamp"
  • i kampdetaljer er LiveArena manuelt satt til Nei.
 • "Vil ikke bli filmet pga lagreservasjon
  • ett av lagene har reservert seg for filming av kamper i den aktuelle turneringen.
 • "Vil ikke bli filmet pga personreservasjon"
  • minst en av personene i kamptroppene har en reservasjon mot filming av kampen.

Slå av/på LiveArena manuelt pr kamp

Dersom en turnering ikke er satt med Allmenn interesse i turneringsoppsettet (se pkt under) eller det ikke foreligger en reservasjon tilknyttet kampen, kan en slå av/på LiveArena manuelt pr kamp. Dette gjøres på følgende måte:

 1. Gå til kampens Kampdetaljer
 2. Klikk Rediger bak Oppdrag
 3. Velg status (Ja eller Nei) bak LiveArena i det grå berammingsfeltet
  • imagemf19x.png
  • Endring av status lagres automatisk og en får en grønn bekreftelse øverst i høyre hjørne.
 4. LiveArena-status lenger oppe (nevnt under punktet LiveArena-status i Kampdetaljer) endres da automatisk.