ReservasjonBaner

Denne rapporten kan brukes til å få oversikt over hvilke reservasjoner som finnes på en eller flere baner, på tvers av særforbund.

En bruker da rapporten som følger:

  1. Velg Reservasjoner på baner under menyvalget Rapport
  2. Klikk den blå knappen Hent baner for å søke opp og velge bane(r).
  3. Velg perioden en ønsker å få oversikt over, ved å legge inn Fom. dato og Tom. dato.
  4. Klikk så den blå knappen Hent rapport, for å få søkeresultatet.

imagewiu5r.png