Omberammingshistorikk for klubben

Denne rapporten kan brukes til å få oversikt over alle endringene som er gjort pr kamp hvor klubbens lag deltar, enten via omberammingssøknad eller manuelt.

Med funksjonstypen Leder, Daglig leder eller Kampansvarlig vil en finne denne ved å velge Rapport i venstremeny og Omberammingshistorikk for klubb.

imagenimuf.png

De ulike feltene/valgene brukes da som følger, for å få opp resultatet en ønsker:

 • Fom. Utført dato og Tom. Utført dato
  • Velg i hvilke periode endringene tilknyttet kampen skal være utført.
 • Vis kun egne søknader
  • Hakes denne av, vil kun endringer egen klubb har bedt om, vises i resultatet.
 • Hent rapport
  • Når en klikker denne blå knappen, vil en få ut en oversikt over kamper hvor klubben har et av lagene involvert (hjemme- eller bortelag).

Søkeresultatet inneholder følgende:

imagebu14.png

 • Arrangør
  • Viser om det er gjort endring i arrangør (Fra: og Til:)
  • Om tom, er ingen endringer gjort for arrangør.
 • Dato
  • Viser om kampen er flyttet på dato (Fra: og Til:)
  • Om tom, er det ikke gjort dato-endring.
 • Tid
  • Viser om kampen er flyttet på klokkeslett (Fra: og Til:)
  • Om tom, er det ikke gjort endring på klokkeslett.
 • Bane
  • Viser om kampen er flyttet til ny bane (Fra: og Til:)
  • Om tom, er det ikke gjort bane-endring.
 • Utført av
  • Viser hvem som har utført endringen, enten manuelt eller via søknad
  • I parentes vises hvilke org som har bedt om endringen, og evt. gebyret tilhører.
 • Utført dato
  • Viser hvilke dato endringen er gjort.
 • Type
  • Søknad - endring gjort gjennom godkjent omberammingssøknad.
  • Manuelt - utført av adm.org etter ønske fra ett av lagene, eller ved behov.
 • Gebyr
  • Om endringen har knyttet gebyr, som søker evt. skal faktureres for.