Klubbens lag med funksjoner

Denne rapporten vil gi en kjapp og enkel oversikt hvilke lagsfunksjoner som er registrert i klubbens aktive lag.

Når en klikker på den blå knappen Hent rapport, vil en få følgende oversikt:

  • Listen fordeles først med lag i Beach-håndball, så Håndball-lag
  • Klasse - Klassen laget tilhører
  • Kortnavn - lagets registrerte navn
  • Org.nr - lagets org.nr i idrettens database
  • Funksjon - hvilke funksjonstype personer har på laget
  • Navn - personene som er registrert med funksjonstype
  • Tomdato - hvilke dato funksjonstypen er registerert til å gå ut (ingen dato betyr at dette ikke er satt).

 

Listen kan eksporteres til PDF eller Excel, ved bruk av de grå knappene til venstre over listen.