Fakturagrunnlag påmeldinger

Denne rapporten brukes til å få oversikt over hvilke påmeldinger klubben har innenfor en valgt datoperiode, inklusiv påmeldingsgebyr.

De opplysningene en kan få ut av søkeresultatet i denne rappoert, fordelt pr klubb og dens påmeldte lag, er:

 • Klasse - klassen laget er meldt på til.
 • Turnering - turneringens navn
 • Frist - påmeldingsfrist for turneringen
 • Orgnr. - lagets org.nr
 • Lagnavn - lagets navn i aktuell turnering
 • Nivå - evt. nivået laget er meldt på til i turneringen
 • Avgift - påmeldingsavgift
 • Betaling - hvilke type betaling som ble brukt (faktura eller kort/Vipps)
 • Påmeldt av - påmeldingsdato og navn på den som meldte på laget

I bunnen får en en oppsummering av totale påmeldingsgebyrer ut fra valgene tatt over.

Se hvordan en bruker denne rapporten:

En kan styre hvilke resultat en får ut fra denne rapporten gjennom å gjøre følgende valg:

 • Gren og Sesong
  • Det er viktig å starte med å velge hvilken gren og sesong en skal hente rapport fra.
 • Velg turnering(er)
  • Her kan og må kun Alle velges
 • Velg klubb(er)
  • Her er kun egen klubb som velges.
 • Velg region/krets/klubb
  • I dette feltet velgen en hvilke org.ledd (Særforbund, Region/Krets) en ønsker at lagene i resultatet skal vise.
  • En kan enten velge Alle kretser eller en eller flere regioner/kretser.
 • Velg klasse
  • Velg hvilke klasse(r) lagene en ønsker å få ut rapport på skal tilhøre
  • Velg da enten Alle klasser, en eller flere klasser.
 • Tilgjengelighet
  • Dette valget gjøres ut fra hvilke tilbud, lagt inn i turneringenes oppsett, en ønsker å få rapport for.
 • Fom. dato og Tom. dato
  • Dette er i hvilke datoperiode lagene er meldt på.
 • % av påmeldingssum
  • Om en ønsker å få en %-vis oppdeling av total påmeldingsgebyr pr klubb i rapporten, velges dette her.
 • Vis også betalt online (kort/Vipps)
  • I utg.pkt viser rapporten kun påmeldinger det skal sendes faktura til klubb for, men om en haker av for denne, vil en også få med påmeldte lag hvor påmeldingsavgiften er betalt pr kort/vipps.

Når alle feltene er fylt ut som ønsket, klikk på den blå knappen Hent rapport for å få resultatet listet opp.

imageat1nn.png

Når en klikker på den blå knappen Hent rapport, vil en få rapport ut fra hvilke valg en har gjort i feltene over.

Dersom et lag er trukket eller strøket i en av underturneringene, vil dette fremkomme bak lagnavnet med teksten Trukket eller Strøket og dato for trekning/styrkning.

På samme måte vil også lag som evt. er nedlagt vise i listen:

imageqsn5f.png

Når en har fått ut ønsket rapport, kan en få listen eksportert til

 • PDF-dokument
  • Ved å klikke på den grå knappen øverst til venstre i vinduet Eksporter til PDF
  • Da vil hver klubb vises på egen side.
 • Excel-dokument
  • Ved å klikke på den grå knappen øverst til venstre i vinduet Eksporter til Excel
  • Da vil hver klubb fordeles med eget ark i xls-dokumentet.

imagehtr4ch.png