Resultatregistrering

I utg.pkt skal det ikke være nødvendig å registrere håndballkamper, hverken her i TA eller i app'en Min håndball, da alle håndballkamper skal føres med Digital Kamprapport og resultat da blir automatisk registrert.

Dersom en skal registrere resultat for klubbens kamper, velger en "Klubb" og "Resultatregistrering" i menyen.

Her får en opp alle kamper hvor klubbens lag spiller eller klubben er satt opp som Arrangør (uavhengig av hvem som spiller).

Det første en her må passe på, er at en står i riktig sesong. Noe en ser øverst i vinduet

Sesongvalg.PNG

Videre kan en filtrere og sortere listen slik at en får ut de kampene en ønsker å få en oversikt over, ved å bruke kolonneoverskrifter eller filteringsfeltet under overskiftene for hver kolonne:

Klubb_MenyKlubb.PNG

Klubb_TerminlisteFelt.PNG

De mest vanlige måte å bruke filtreringsfeltene på, er å filtrere ut fra Dato, Hjemmelag, Bane og/eller Arrangør.

Når en har fått frem de kampene en ønsker, kan en registrere resultat på to ulike måter

1. Enkel registrering i listen

ved å før inn kampens sluttresultat i de feltene i H og B kolonnene, samt evt føre inn antall tilskuere på kampen i feltet ved siden av. 

Klubb_ResultatRegRes2.PNG

Det en her fyller inn, vil automatisk bli lagret.

2. Registrere pause- og sluttresultat og/eller annen informasjon

Ved å klikke i > ikonet helt til venstre for hver kamp som ikke har resultat godkjent, vil det åpne seg mulighet å registrere mer enn kun resultat:

Pause- og Sluttresultat Klubb_ResultatRegRes.PNG
Lag ikke møtt eller Walk over Klubb_ResultatRegIM.PNG

 

Kommentarer tilknyttet kampen. Dette kan være spesielle forhold, eller årsak til at Digital kamprapport ikke er brukt. Klubb_ResultatRegKommentar.PNG

Når en har gjort endringer på denne måten, må en avslutte med å klikke "Lagre" eller "Lagre/lukk".

Merk at dersom listen innholder mange kamper (som standard viser listen 25 kamper), finnes det en tekst for hvor mange kamper som finnes.

Klubb_TerminlisteSider.PNG

Videre kan en velge å få vist mer enn 25 kamper pr side og/eller mulighet å bla mellom sidene listen er delt opp i.

Når en har fått ut ønsket rapport, kan en få listen eksportert til

  • PDF-dokument
    • Ved å klikke på den grå knappen øverst til venstre i vinduet Eksporter til PDF
    • Da vil hver klubb vises på egen side.
  • Excel-dokument
    • Ved å klikke på den grå knappen øverst til venstre i vinduet Eksporter til Excel
    • Da vil hver klubb fordeles med eget ark i xls-dokumentet.

imagehtr4ch.png