Omberammingssøknader

Følgende funksjoner kan søke om omberamming (når adm.org har åpnet for dette for aktuelle turneringer/kamper):

 • Gruppe-funksjoner
  • Kampansvarlig (GR)
  • Leder
  • Daglig leder
 • Lagsfunksjoner
  • Lagleder
  • Kampansvarlig (LA)

Om en ønsker å søke om å få flytte en kamp, må en gjøre dette ved å fylle ut og sende inn en omberammingssøknad.

Dette finner en i venstremeny valget "Klubb" og "Omberammingssøknader".

Den org. som administrerer spilltilbudene bestemmer om kun klubb eller også lag kan søke om å omberamme.

Når en velger Omberammingssøknader, kommer en først til en oversiktsside med liste over alle tidligere søknader for gjeldende sesong.

En kan filtrere og sortere listen slik at en får ut de søknadene en ønsker å få en oversikt over, ved å bruke kolonneoverskrifter eller filteringsfeltet under overskiftene for hver kolonne:

Klubb_MenyKlubb.PNG

Klubb_OmbListe.PNG

En kan også filtrere listen ut fra søknadens Statusbruke med filtreringsknappene

 • Ubehandlet - Søknader som er sendt inn, men ikke behandlet av NHF/Region.
 • Godkjent - Søknader godkjent og flyttet som ønsket.
 • Avvist - Søknaden er avvist av NHF/Region.
 • Alle - Viser alle søknader, uavhengig av status.

Ny søknad

For å sende inn ny søknad om omberamming, klikker en på den blå knappen "+ Opprett ny søknad". Klubb_OmbKnapp.PNG

For akutt årsak utenfor gjeldende omberammingsfrist, se punket Søknad akutt årsak under. 

Den org. (Særforbund/Region/Krets) som administrerer turneringen kampen en ønsker å flytte, har satt opp hvilke reglement en må følge når en fyller ut en søknad.

Husk at en alltid skal kontakte og avtale omberamming med motstanders lag/klubb, før en søker.

Søknadsprosessen er som følger:

Først velger en hvilke kamp en ønsker søke om å flytte. 

Listen viser alle kamper en det er anledning til søke om omberamming for, og en kan filtrere og sortere slik at en ønsket kamp, ved å bruke kolonneoverskrifter eller filteringsfeltet under overskiftene for hver kolonne:

Klubb_OmbVelgKamp.PNG

Klikk så på kampen en ønsker å søke om å omberamme.

Et søknadskjema åpner nå seg, hvor valgt kamps nåværende informasjon ligger utfylt. Fyll så ut:

Det må legges inn hva som er årsaken til at en ønsker å søke om å flytte kampen.

Velg da i denne listen:

Klubb_OmbÅrsak.PNG

Les gjennom gjeldende omberammingsreglement for å se hvilke årsak som er riktig og se evt. gebyrer omberammingen vil koste.

Kampens nåværende dato, klokkeslett og bane er forhåndsutfylt i feltene en skal søke til:

Klubb_OmbTidSted.PNG

Legg inn hvilke dato og/eller tidspunkt en ønsker at kampen skal spilles.

Husk å også legge inn hvilke bane kampen skal spilles på det nye kamptidspunktet.  Klikk da på "Søk" knappen og søk etter ny bane for å legge inn:

Klubb_OmbSøkBane.PNG

Derom omberammingsreglementet kampen kommer under, må en kanskje endre arrangør for kampen.

Dette gjøres da ved å klikke på "Søk" knappen

Klubb_OmbArrangør.PNG

Søk da etter klubben som skal overta arrangøransvaret

Klubb_OmbArrangørSøk.PNG

Før en kan søke om å flytte en kamp, må en innhente godkjenning fra kampens motstander.

En må derfor her legge inn kontaktinformasjonen (Navn, epost og mobilnr.) til den en har avtalt omberammingen hos motstander:

Klubb_OmbMotstander.PNG Denne kontaktinformasjonen vil NHF/Regionen bruke for å kontrollere at omberammingen er avtalt, før godkjenning.

Noen omberammingsårsaker vil kreve at det legges ved et vedlegg, eller en kan legge ved om ønskelig.

Da klikker en på +Legg til bak "Vedlagt filer".

Klubb_OmbVedlegg.PNG

Velg så, fra enheten (PC, Mac, mobil, nettbrett) en søker fra,filen en ønsker legge ved (maks 25 Mb).

Dersom om ønskelig, kan en skrive inn og legge ved ekstra informasjon eller kommentar i kommentarfeltet

Klubb_OmbKommentar.PNG

Før en kan sende inn søknaden, må en bekrefte at en har lest og søknaden er fylt ut etter gjeldende omberammingsreglement

Klubb_OmbBekreft.PNG

Før en sender inn søknaden, kan en kjøre en validerings sjekk for å se om det finnes evt. utfordringer med valgt nytt tidspunkt. Klubb_OmbKnapper.PNG

Selvom det kommer opp kollisjoner eller andre utfordringer tilknyttet søknaden, kan den likevel sendes inn for vurdering og behandling hos NHF/Regionen.

Når alle obligatoriske felt er fylt ut på en riktig måte og søknaden er etter gjeldende omberammingsreglement, kan den sendes inn for behandling hos det org. (NHF eller Region) som administrerer turneringen kampen tilhører.

Klikk da på den blå knappen "Send søknad" nederst på siden. Klubb_OmbKnapper.PNG

Denne vil kun bli aktiv og mulig å klikke på når alt er fylt riktig inn.

Søknaden finner du nå i listen over Omberammingssøknader med status "Ubehandlet".

Dersom særforbundet har åpnet for det, kan en, ut fra gjeldende reglement, søke om å flytte en kamp nærmere enn vanlig omberamming tillater.

Da velger en den røde knappen Søknad akutt årsak.

image02ic.png

I kamplisten som da dukker opp viser kamper som har dato 0-3 dager etter dagens dato.

En søker ellers på samme måte som vanlige omberamminger, men får færre omberammingsårsaker å velge mellom.

Merk at det ofte kan kreves dokumentasjon tilknyttet slike årsaker.

I tillegg bør kampens administrative org. varsles direkte, selvom det sendes automatisk varsel til disse når søknaden er sendt.

Viser ellers til aktuelt administrativt org.'s omberammingsreglement.