Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bruk av fødselsnummer i forbindelse med innmelding til idrettslag

NIF mottar mange henvendelser fra både idrettslag og medlemmer, hvor det stilles spørsmål ved at de må oppgi sitt eller sitt barns fødselsnummer ved innmelding i idrettslag. Mange er usikre og lurer på hva som er grunnlaget og hvordan opplysningene håndteres videre.

 

Alle idrettslag må enten bruke Idrettens medlemssystem (KlubbAdmin) eller et medlemssystem fra en kommersiell leverandør med godkjent integrasjon med NIF. 

Medlemssystemene holder medlemsopplysninger oppdatert mot Idrettens sentrale database (ISD)*. Norges idrettsforbund har et overordnet ansvar for at opplysningene er korrekte og at medlemskap kan knyttes til identifiserbare personer.

For å sikre kontroll og god datakvalitet i Idrettens sentrale database, har NIF vurdert det som nødvendig og relevant at fødselsnummer innhentes. NIF benytter en tjeneste som bekrefter at persondata stemmer med informasjonen i Folkeregisteret.

Det er viktig at NIF og klubbene som behandlingsansvarlige, og kommersielle leverandører som databehandlere, overholder regelverket og at det sørges for at personopplysninger fra de enkelte innhentes på en forsvarlig måte som gir trygghet for medlemmene.

NIF er opptatt av å skulle beskytte barn og unge i idretten, og det samles ikke inn opplysninger utover det som vurderes som nødvendig og relevant. Videre sørges det for at opplysningene i databasen oppbevares og håndteres på en sikker og forsvarlig måte.

NIF har derfor lagt til rette for at registrering/innmelding hvor fødselsnummeret oppgis, kun skal forekomme i NIF sin brukerverifisering. I praksis vil det si at sluttbrukeren må registrere sitt fødselsnummer, men at det skjer i NIFs løsning og ikke hos en kommersiell leverandør.

 

* ISD er databasen som holder på all informasjon om medlemmer, frivillige og ansatte, inklusiv roller og tilknytning til norsk idrett.

Les mer om personvern i idretten.

Se hvilke leverandører som har godkjent integrasjon med NIF.