Bekrefte medlemskap

Bekreftelse av medlemskap og verifisering av personopplysninger.

Hvorfor innhenter NIF fødselsnummer ved innmelding til idrettslag?

 

Det er to måter å verifisere sine personopplysninger på: 

  1. Opprett en bruker med Idrettens ID
  2. Bekreft opplysninger etter forespørsel om innmelding pr. e-post

Dersom du allerede har en bruker med Idrettens ID, skal du ikke måtte verifisere deg med fødselsnummer på nytt. 

 

Bekrefte opplysninger etter forespørsel sendt på e-post

Hvis idrettslaget ditt har medlemssystem fra en kommersiell leverandør, vil medlemmene få tilsendt en forespørsel om å bekrefte sitt medlemskap og sin identitet.

Denne henvendelsen kommer som e-post til deg fra idrettslagets medlemssystem. Avsender er noreply@idrettsforbundet.no.

Eksempel på e-post som sendes til deg:

2023-02-verification.png

Dersom du oppretter en bruker med Idrettens ID etter at du har mottatt e-post  om innmelding, må du be idrettslaget sende deg en ny lenke. Du skal da KUN bekrefte ditt medlemskap uten fødselsnummer.

Les NIFs personvernerklæring her

 

Vanlige feil og løsning på disse:

Feilmelding:
«Ugyldig kobling»

Årsak:
Lenken har enten gått ut på tid (etter 24 timer fra du mottok den), eller du har allerede brukt lenken (bekreftet din identitet eller ditt medlemskap).

Løsning: 
Lenken må sendes fra idrettslagets medlemssystem. Ta kontakt med idrettslaget og be de sende en ny e-post for å bekrefte medlemskapet.

 

Feilmelding:
«Brukeren eksisterer allerede»

Årsak:
Idrettslaget har registrert mangelfull eller feil informasjon om medlemmet. Personen finnes allerede hos NIF, men blir forsøkt opprettet på nytt. Ved inntasting av fødselsnummer avdekkes det at personen allerede er registrert.

Løsning:
Kontakt idrettslaget og be de rette opplysningene i sitt medlemsregister.  Idrettslaget må sende deg en ny e-post med lenke for å bekrefte medlemskapet. 

Følgende informasjon må stemme med folkeregistrerte opplysninger: Fornavn (og ev. mellomnavn), etternavn, kjønn, fødselsdato, postnummer.

 

Feilmelding:
«Det er ikke samsvar mellom innsendte opplysninger og fødselsnummer. Kontakt idrettslaget slik at de kan rette opplysningene og sende deg ny lenke for bekreftelse av medlemskapet.»

Løsning:
Ta kontakt med idrettslaget og be de rette opplysningene om medlemmet i sitt medlemsregister. Navnet må være likt det som er registrert i Folkeregisteret. Idrettslaget må deretter sende en ny e-post med lenke for å bekrefte medlemskapet. 

 

Feilmelding:
«Customer already verified with Buypass, but does not exists in database».

Årsak: 
Personen har tidligere validert seg mot Buypass, men opplysningene mangler hos NIF. 

Løsning:

Be NIF Digital Support hente opplysningene fra Buypass AS. Send med fødselsdato i kontaktskjemaet.

Kontakt NIF Digital Support

 

Har du spørsmål knyttet til dette, eller opplever andre feil enn beskrevet her?

Kontakt NIF Digital Support

 

 

 

Avslutning av medlemskap

Dersom du meldes ut av et idrettslag som har medlemssystem fra en kommersiell leverandør, vil du motta en e-post om utmeldingen. 

Dersom du har spørsmål om dette, kontakt idrettslaget.

Eksempel på e-post som sendes ut:

2023-02-cancelmembership.png

 

Informasjon rettet mot idrettslaget:

Dersom ditt idrettslag benytter NIFs KlubbAdmin for medlemsadministrasjon, er ikke denne beskrivelsen relevant. 

 

Prosessen for bekreftelse av medlemskap:

userVerification_process.png

Idrettslaget sender inn opplysninger om medlemmet til NIF ved innmelding. Medlemmet mottar e-post hvor h*n skal bekrefte identitet og medlemskap. Dersom personen IKKE er validert med fødselsnummer fra tidligere, må h*n bekrefte med sitt fødselsnummer.

Personen finnes i mange tilfeller hos NIF fra før (gjennom medlemskap i annet idrettslag, deltagelse på arrangement, innehar styreverv mm).

1) Dersom personen finnes fra før

Informasjonen som ligger hos NIF vises for medlemmet, og h*n må bekrefte sin identitet og sitt medlemskap i idrettslaget.

2) Dersom personen IKKE finnes fra før

Informasjonen som idrettslaget sender til NIF blir registrert. Personen bekrefter sin identitet og sitt medlemskap i idrettslaget.