Bekrefte medlemskap

NIF får stadig henvendelser om bekreftelse av medlemskap og verifisering av personopplysninger.

Eksempel på e-post som sendes til deg (avsender er noreply@idrettsforbundet.no):

 

 

Eksempel på SMS som sendes til deg:

Hvorfor innhenter NIF fødselsnummer ved innmelding til idrettslag?

 

Vanlige feil og løsning på disse:

Feilmelding:
«Brukeren eksisterer allerede»

Årsak:
Idrettslaget har registrert mangelfull eller feil informasjon om medlemmet. Personen finnes allerede hos NIF, men forsøkes likevel opprettes på nytt. Ved inntasting av fødselsnummer oppdages det at personen allerede er registrert.

Løsning:
Kontakt idrettslaget ditt, slik at idrettslaget kan rette opp informasjonen de forsøker å registrere hos NIF. Idrettslaget må sende en ny e-post/sms med lenke for å bekrefte medlemskapet. 

Følgende informasjon må stemme med folkeregistrerte opplysninger: Fornavn (og ev. mellomnavn), etternavn, kjønn, fødselsdato, postnummer.

 

Feil:
«Det er ikke samsvar mellom innsendte opplysninger og fødselsnummer. Kontakt idrettslaget slik at de kan rette opplysningene og sende deg ny lenke for bekreftelse av medlemskapet.»

Løsning:
Ta kontakt med idrettslaget, slik at idrettslaget kan rette opp navnet på medlemmet i sitt medlemssystem. Navnet må samsvare med det som er registrert i Folkeregisteret. Idrettslaget må deretter sende en ny e-post/sms med lenke for å bekrefte medlemskapet. 

 

Feil:
«Ugyldig kobling»

Årsak:
Lenken har enten gått ut på tid (etter 24 timer fra du mottok den), eller du har allerede brukt lenken (bekreftet din identitet eller ditt medlemskap).

Løsning: 
Ta kontakt med idrettslaget ditt og be de sende deg en ny bekreftelseslenke på e-post/sms.

 

Feil:
«Customer already verified with Buypass, but does not exists in database».

Årsak: 
Personen har tidligere validert seg mot Buypass, men opplysningene mangler hos NIF. 

Løsning:
Ta kontakt med support@idrettsforbundet.no slik at vi kan hente opplysningene fra Buypass.

 

Har du spørsmål knyttet til dette, eller opplever andre feil enn beskrevet her, kontakt NIF Digital Support på support@idrettsforbundet.no

 

Avslutning av medlemskap

Dersom du meldes ut av et idrettslag som har valgt medlemssystem fra en kommersiell leverandør, vil du motta en e-post og SMS om utmeldingen. 

Dersom du har spørsmål om medlemskapet, må idrettslaget kontaktes.

Eksempel på e-post som sendes ut:

2022-04-utmelding.png

 

Informasjon rettet mot idrettslaget:

Dersom ditt idrettslag benytter NIFs KlubbAdmin for medlemsadministrasjon, er ikke denne beskrivelsen relevant. 

 

Prosessen for bekreftelse av medlemskap:

userVerification_process.png

Idrettslaget sender inn opplysninger om medlemmet til NIF ved innmelding. Medlemmet mottar både e-post og SMS, hvor h*n skal bekrefte identitet og medlemskap. Dersom personen IKKE er validert med fødselsnummer fra tidligere, må h*n bekrefte med sitt fødselsnummer.

Personen finnes i mange tilfeller hos NIF fra før (gjennom medlemskap i annet idrettslag, deltagelse på arrangement, innehar styreverv mm).

1) Dersom personen finnes fra før:

Informasjonen som ligger hos NIF vises for medlemmet, og h*n må bekrefte sin identitet og medlemskapet i det aktuelle idrettslaget.

2) Dersom personen IKKE finnes fra før:

Informasjonen som idrettslaget sender inn, blir registrert. Personen bekrefter sin identitet og medlemskapet i det aktuelle idrettslaget.