Utstyrsmidler for idrettslag

Denne veiledningen gjelder for grupper for særidett og Allidrett.

Hvem kan søke?

Grupper for særidrett og Allidrett kan søke om spillemidler til utstyr. 

 

Hvordan søke om utstyrsmidler?

 1. Logg inn i SportsAdmin med din Idrettens ID-bruker
 2. Påse at du representerer riktig organisasjonsledd (Gruppe for særidrett eller Allidrett)
 3. Velg Organisasjon -> Utstyrsmidler fra venstremenyen
 4. Registrer antall kjøpt* og total innkjøpspris pr kategori
 5. Registrer kvitteringer/fakturaer, minst en må legges ved
 6. Klikk på "Lagre søknad" om du vil fortsette senere. Husk å levere innen søknadsfristen
 7. Klikk på "Send søknad" når alt er ferdig registrert

*Antall kjøpt og begrunnelse er frivillig, men det anbefales å registrere dette. De resterende feltene i skjemaet beregnes og oppdateres automatisk.

 

Hvem kan søke?

Grupper for særidrett og Allidrett kan søke om spillemidler til utstyr. 

Det er personer med følgende funksjoner i gruppe for særidrett eller allidrett som har tilgang til å søke om utstyrsmidler:

 • Leder 
 • Daglig leder
 • Adm.leder (ansatt)
 • Org.ansvarlig(KL) 

 

Før du begynner:

Merk: Dersom ditt særforbund har flere idrettsgrener (f. eks. langrenn, hopp og alpint), skal skigruppa søke samlet. Sørg for alle idrettsgrener får registrert sine tall før søknaden sendes. 

Det er de ulike særforbund som utarbeider utstyrskategorier som er omfattet av tilskuddsordningen. Alle tilgjengelige kategorier er listet ut i søknadsskjemaet. Det er særforbundet som behandler søknaden. 

For Allidrett er det de idrettskretsen som godkjenner hvilket utstyr som kan kjøpes inn. Utstyret skal være til bruk i allidretten.

Når du har klikket "Send søknad", kan du ikke lenger gjøre endringer. Søknaden sendes nå til særforbundet til gruppe for særidrett du søker for. 

Bekreftelse på at søknad er sendt vil bli sendt til idrettslagets e-postadresse. En melding vil også vises øverst i skjemaet når det er innsendt. Skriv ut kvittering om ønskelig. 

Det er en størrelsesbegrensning på 5 MB pr vedlegg, og filene kan kun være av typen jpg,gif,png,doc,docx,xls,xlsx og pdf

 

 

Vanlige spørsmål og svar

 

Spørsmål: Når er søknadsfristen for 2024?

Svar: Søknadsfristen er onsdag 6. mars.

 

Spørsmål: Når kan jeg søke om utstyrsmidler?

Svar: Søknadsperioden for 2024 går fra 1. februar - 6. mars.

 

Spørsmål: Jeg har ikke tilgang til menypunktet i SportsAdmin?

Årsak: Det kan det være at du ikke har funksjonen som gir deg rett til å fylle ut søknaden. 

Løsning: Ta kontakt med leder i gruppe for særidrett eller idrettslag. Dersom du er leder og skal tildele funksjon til andre, se hvordan du tildeler funksjoner her

 

Spørsmål: Hvor mye kan vi søke om?

Svar: Man kan få uttelling for maksimum 300.000 kroner pr utstyrskategori. Det vil si at dersom innkjøpspris overstiger 3.000.000, vil søknadssummen uansett ikke overstige 300.000.

 

Spørsmål: Hvor mye er det minste vi bør søke om?

Svar: Det må være minst 3.333 kroner i søknadssum, innkjøpspris må med andre ord overstige 10.000 kroner.

 

Spørsmål: Kan jeg endre søknaden etter at den er sendt inn?

Svar: Nei, når søknaden er sendt, er det ikke lenger mulig å endre den. Det er viktig at du ser over at alt er riktig utfylt før du sender den inn. 

 

Spørsmål: Hvor kommer søknadssummen i skjemaet fra?

Svar: Søknadssummen beregnes automatisk utfra total innskjøpspris. Søknadssummen settes til 33,33% av innkjøpspris, både pr utstyrskategori og tilsammen. 

 

Spørsmål: Hva betyr feltene "Godkjent søknadsum", "Innstilt sum" og "Utbetalt sum"?

Svar: Disse feltene oppdateres automatisk etter at søknadsfristen er utløpt og søknaden har blitt behandlet av de ansvarlige i  særforbundet/idrettskretsen.

 

Spørsmål: Hvor blir kvittering for innsendt søknad sendt?

Svar: En e-post med kvittering på innsendt søknad sendes til klubbens registrerte e-postadresse.

 

Spørsmål: Det er ingenting å søke på?

Svar: Det er ingen aktiv søknadsperiode som er åpen. Du kan velge å se tidligere søknader, fra tidligere perioder.