Hva er forskjellen på klubb, gruppe og gren?

Idrettens hierarkiske oppbygging kan være komplisert å sette seg inn i. Hva er egentlig forskjellen på klubb, gruppe og gren?

Alle idrettslag som er tilknyttet Norges idrettsforbund, skal være registrert med tre organisasjonsledd. 

  1. Organisasjonstypen klubb (det vil si selve idrettslaget, den juridiske enheten), er medlem av Norges idrettsforbund gjennom lokalt idrettsråd og idrettskretsen.
  2. Organisasjonstypen gruppe for særidrett, er i tillegg til å være et underliggende org.ledd i sitt idrettslag, også medlem i et særforbund. Oftest gjennom en særkrets/region. 
  3. Organisasjonstypen gren, beskriver selve idrettsaktiviteten, og er knyttet til en gruppe for særidrett. For eksempel: langrenn og hopp er grener under gruppe for særidrett - ski.

Det er to typer idrettslag, fleridrettslag og særidrettslag. De har samme organisasjonsstruktur. Forskjellen er at fleridrettslagene tilbyr flere idrettsaktiviteter (grener). Dette gjenspeiles i at idrettslaget har flere grupper for særidrett under seg. For eksempel: ski, fotball og friidrett. 

Golfklubber er ofte særidrettslag, og de har da kun en gruppe for særidrett (golf) under seg. Denne gruppen kan ha flere grener

Selv om et idrettslag er særidrettslag, er hovedlaget (klubb) medlem i NIF, og gruppen for særidrett er medlem i særforbundet.

Fikk du svar på det du lurte på?