Spørsmål og svar fra Webinaret

Det vil avholdes nytt webinar om samordnet rapportering 10.april 2024 NIF Digital avholdt et webinar om samordnet rapportering den 5. april. 2023. Spørsmålene er rettet for slik at de er riktige før rapporteringen i år

 

 

Spørsmål og svar fra webinaret

 

 

Spørsmål: Vi har byttet medlemssystem i 2021 og har gjort en stor opprydning i medlemstall. Vi mistenker at 2021-medlemstallene er feil - kan vi legge inn manuelt?
Svar: Ja, dersom tallene som presenteres er feil, kan de overskrives i årets samordnet rapportering. 

 

Spørsmål: Er det slik at dere kan anbefale en underslagsforsikring, eller må vi hente inn tilbud fra ulike forsikringsselskap selv?
Svar: Idrettslaget må selv innhente tilbud om forsikringer. NIF har imidlertid en oversikt over relevante forsikringer her.

 

Spørsmål: Er fristen for å søke momskompensasjon 15. august? Snakket med vår revisor i dag, han sier fristen for mva-rapportering er 1. sept?
Svar: Alle medlemsorganisasjonene skal forholde seg til NIF og rapportere til NIF (ikke direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet). Frist for å søke momskompensasjon hos NIF er 15. august.

 

Spørsmål: Hvis man ikke fikk valgt en valgkomité på årsmøtet (vi må uansett gjennomføre ekstraordinært årsmøte etter hvert), hvordan gjør man det med utfylling av punktet "leder av valgkomiteen" da? 
Svar: Leder av valgkomité må fylles ut for å fullføre samordnet rapportering, men dette kan endres i ettertid når korrekt leder av valgkomité er valgt.

 

Spørsmål: Når stenges portalen?
Svar: Samordnet rapportering har frist 30. april (direktelenke til KlubbAdmin).  Søknad om momskompensasjon har frist 15. august (direktelenke til KlubbAdmin).

 

Spørsmål: Må vi ha fødselsnummer på leder av valgkomité og kontrolkomité?
Svar: Ja. Det anbefales at alle oppretter seg sin egen profil med Idrettens ID.

 

Spørsmål: Vedr. Styre og ledelse - oppdatering av hovedstyre. Kan leder legge inn nye personer eller må de enkelte legge inn opplysningene selv?
Svar: Leder kan registrere andre, men da må lederen ha fødselsummerene tilgjenglige. Derfor anbefales det at alle i styret heller oppretter seg sin egen profil med Idrettens ID.

 

Spørsmål: Vi fikk ikke valgt nestleder i vårt årsmøte, får vi rapportert likevel? 
Svar: Nestleder må rapporteres for å fullført samordnet rapportering, men nestleder kan når som helst endres i senere, under Organsisasjon -> Styre og verv.

 

Spørsmål: Hvordan er det når klubben har valgt inn to ledere som skal dele oppgavene og i tillegg en nestleder. Er det muig å gjennomføre det?
Svar: Idrettssystemene har kun støtte for å registrere en leder.

 

Spørsmål: Finnes det muligheter for utsatt frist på rapportering?
Svar: Fristen er 30. april, men ta kontakt med idrettskretsen for å forhøre deg om mulighet for utsatt rapportering.

 

Spørsmål: Vi har registrert medlemmer i medlemssystemet til NIF, de kommer ikke over i samordnet rapportering?
Svar: Så lenge medlemskontingent for 2023 er fakturert og medlemskapet er betalt gjennom et elektronisk medlemssystem, så er hovedregelen at alle de betalende medlemmer skal være autoutfylt. 

 

Spørsmål: Må nytt styre være registrert i Brønnøysundregistrene før fristen til samordnet rapportering (30. april)?
Svar: Nei, kravet er at styret skal være registrert i Idrettssystemene (KlubbAdmin). Det er mulig å melde inn det nye styret fra KlubbAdmin til Brønnøysundregistrene på senere tidspunkt.

 

Spørsmål: Det er ikke samsvar mellom det antall medlemmer som er i medlemssystemet og hva som kommer opp i rapporteringen. Hva skyldes denne differansen?
Svar: Det kan være at noen er utmeldt, men var betalende medlem i 2023. 

 

Spørsmål: Kan vi starte rapporteringen og jobbe videre med den senere?
Svar: Ja, husk å mellomlagre. Det er mulig å endre rapporteringen frem til fristen 30. april. 

 

Spørsmål: Må idrettslaget ha et valgt kontrollutvalg, eller er dette kun for større lag og foreninger?
Svar: Ja, alle idrettslag som er over terskelverdiene i lovnormen, må ha et kontrollutvalg.

 

Spørsmål: Kan årsregnskapet være med i signert årsmøteprotokoll?
Svar: Årsregnskap må lastes opp som eget vedlegg.

 

Spørsmål: Må man laste opp noter og uttale fra kontrollutvalg til regnskapet?
Svar: Nei. Kun signert og godkjent regnskap.