Spørsmål og svar fra Webinaret

NIF Digital avholdt et webinar om samordnet rapportering den 5. april. Se webinaret i opptak her. Se svar på spørsmål som ble stilt underveis.

Opptak av webinaret

Se webinaret i opptak (ekstern lenke)

 

Spørsmål og svar fra webinaret

Spørsmål: Hva bestemmer om idrettslaget kan ha forenklet lovnorm?
Svar: Årsmøtet vedtar dette. Årsmøtet kan vedta dette dersom idrettslaget har mellom 10 og 75 medlemmer og inntil 250.000 kroner i omsetning. Les om hvilke idrettslag som kan benytte forenklet lovnorm her

 

Spørsmål: Vi har byttet medlemssystem i 2021 og har gjort en stor opprydning i medlemstall. Vi mistenker at 2021-medlemstallene er feil - kan vi legge inn manuelt?
Svar: Ja, dersom tallene som presenteres er feil, kan de overskrives i årets samordnet rapportering. 

 

Spørsmål: Er det slik at dere kan anbefale en underslagsforsikring, eller må vi hente inn tilbud fra ulike forsikringsselskap selv?
Svar: Idrettslaget må selv innhente tilbud om forsikringer. NIF har imidlertid en oversikt over relevante forsikringer her.

 

Spørsmål: Er fristen for å søke momskompensasjon 15. august? Snakket med vår revisor i dag, han sier fristen for mva-rapportering er 1. sept?
Svar: Alle medlemsorganisasjonene skal forholde seg til NIF og rapportere til NIF (ikke direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet). Frist for å søke momskompensasjon hos NIF er 15. august.

 

Spørsmål: Hvis man ikke fikk valgt en valgkomité på årsmøtet (vi må uansett gjennomføre ekstraordinært årsmøte etter hvert), hvordan gjør man det med utfylling av punktet "leder av valgkomiteen" da? 
Svar: Leder av valgkomité må fylles ut for å fullføre samordnet rapportering, men dette kan endres i ettertid når korrekt leder av valgkomité er valgt.

 

Spørsmål: Når stenges portalen?
Svar: Samordnet rapportering har frist 30. april (direktelenke til KlubbAdmin).  Søknad om momskompensasjon har frist 15. august (direktelenke til KlubbAdmin).

 

Spørsmål: Må vi ha fødselsnummer på leder av valgkomité og kontrolkomité?
Svar: Ja. Det anbefales at alle oppretter seg sin egen profil med Idrettens ID.

 

Spørsmål: Vedr. Styre og ledelse - oppdatering av hovedstyre. Kan leder legge inn nye personer eller må de enkelte legge inn opplysningene selv?
Svar: Leder kan registrere andre, men da må lederen ha fødselsummerene tilgjenglige. Derfor anbefales det at alle i styret heller oppretter seg sin egen profil med Idrettens ID.

 

Spørsmål: Vi fikk ikke valgt nestleder i vårt årsmøte, får vi rapportert likevel? 
Svar: Nestleder må rapporteres for å fullført samordnet rapportering, men nestleder kan når som helst endres i senere, under Organsisasjon -> Styre og verv.

 

Spørsmål: Hvordan er det når klubben har valgt inn to ledere som skal dele oppgavene og i tillegg en nestleder. Er det muig å gjennomføre det?
Svar: Idrettssystemene har kun støtte for å registrere en leder.

 

Spørsmål: Finnes det muligheter for utsatt frist på rapportering?
Svar: Fristen er 30. april, men ta kontakt med idrettskretsen for å forhøre deg om mulighet for utsatt rapportering.

 

Spørsmål: Vi har registrert medlemmer i medlemssystemet til NIF, de kommer ikke over i samordnet rapportering?
Svar: Så lenge medlemskontingent for 2021 er fakturert og medlemskapet er betalt gjennom et elektronisk medlemssystem, så er hovedregelen at alle de betalende medlemmer skal være autoutfylt. 

 

Spørsmål: Må nytt styre være registrert i Brønnøysundregistrene før fristen til samordnet rapportering (30. april)?
Svar: Nei, kravet er at styret skal være registrert i Idrettssystemene (KlubbAdmin). Det er mulig å melde inn det nye styret fra KlubbAdmin til Brønnøysundregistrene på senere tidspunkt.

 

Spørsmål: Det er ikke samsvar mellom det antall medlemmer som er i medlemssystemet og hva som kommer opp i rapporteringen. Hva skyldes denne differansen?
Svar: Det kan være at noen er utmeldt, men var betalende medlem i 2021. 

 

Spørsmål: Kan vi starte rapporterin og jobbe videre med den senere?
Svar: Ja, husk å mellomlagre. Det er mulig å endre rapporteringen frem til fristen 30. april. 

 

Spørsmål: Må idrettslaget ha et valgt kontrollutvalg, eller er dette kun for større lag og foreninger?
Svar: Ja, alle idrettslag som har "lovnorm for idrettslag" (ikke forenklet), må ha en kontrollutvalg.

 

Spørsmål: Kan årsregnskapet være med i signert årsmøteprotokoll?
Svar: Årsregnskap må lastes opp som eget vedlegg.

 

Spørsmål: Må man laste opp noter og uttale fra kontrollutvalg til regnskapet?
Svar: Nei. Kun signert og godkjent regnskap.

 

Spørsmål: Kan styret vedta forekenklet lovnorm eller må vi ha nytt årsmøte for å få endret lovnorm?
Svar: Årsmøtet vedtar lovnorm, dette skal dokumenteres i årsmøteprotokoll.