Hvordan oppdatere styret?

Mange idrettslag oppdaterer styret i forbindelse med Samordnet Rapportering eller etter årsmøtet. Dersom det er endringer i styresammesetningen i løpet av året, er fullt mulig å oppdatere styret ellers også.

Oppdatering av styret gjøres på følgende måte.

  1. Velg Organisasjon  -> Styre og verv fra toppmenyen.
  2. Velg fanen "Styre og ledelse".
  3. Gjør nødvendig endringer i styrefunksjoner. Opprett nye funksjoner, bytt personer eller avslutt funksjoner til alt er riktig registrert.
  4. Lagre endringene. 

Merk: Endringene du gjør her, oppdaterer IKKE styresammensetningen i Brønnøysundregisteret. Endringer foretatt her, oppdaterer kun idrettens systemer.

Personer som skal legges til i styret må valideres med fødselsnummer. Dersom personen ikke allerede er validert, er foretrukket måte å gjøre dette på, at styremedlemmet selv oppretter en Idrettens ID

Når det er gjort, kan styrefunksjonen knyttes til personen uten videre krav til nyregistrering av informasjon.

Dersom styremedlemmet ikke har Idrettens ID, må du registrere fødselsnummer på personen.

Fikk du svar på det du lurte på?