TA 2.83

Releaset tirsdag 11.juli 2023.

Versjonens innhold:

DOMMERE

 • Maskinell dommerberamming
  • Fikset en feil som gjorde at tildeling av oppdrag til konstellasjoner (dommerpar) ikke ble gjennomført dersom andre oppdragstyper låg på kamp.
 • Rapporten Dommer per Anlegg
  • Fikset filtreringsfeil som gjorde at andre idretters dommere dukket opp i rapporten Dommer per Anlegg.
 • Varsling dommerendring
  • Fikset en feil som gjorde at ny(e) dommer(e) ikke viste i varslings epost-malene.

KAMP / TURNERING

 • Maskinell kampberamming
  • Fikset en feil som gjorde at maskinelle kampberammings jobb stoppet opp og gav feilmelding dersom et lag er påmeldt i to ulike turneringer, og den ene turneringen har berammet kamptidspunkt uten bane.
 • Turneringsoppsett
  • Fikset en feil som gjorde at det ikke lot seg gjøre å slette innlagt verdi i feltet Divisjon i Turneringsoppsettet.
 • Påmelding lag
  • Endret logikk slik at når en endrer personer med laglederansvar ved påmelding til ny sesong, skjer ikke dette skiftet før inneværende sesong avsluttes (til-dato).

INNSTILLINGER / LiveArena

 • Klassedefinisjoner (Turneringsklasser)
  • En kan nå legge inn standardvalg om alle turneringer med valgt klasse får satt LiveArena = JA. En kan likevel overstyr pr turnering i Turneringsoppsettet.

DIVERSE

 • Håndball:
  • Partner-/prestasjonssøknader
   • Fikset en feil som gjorde at når adm.org la inn kommentar i mottatt søknad, ble søknadens status endret til at klubb må signere igjen.
   • Lagt inn klasse i varsel om at klubb har gjeldende andre samarbeid.
   • Når en søknad er signert, skal brukeren sendes til søknadsliste-vinduet.
  • Adgangskort for dommere
   • Håndball-dommere tildeles nå adgangskort automatisk ut fra status, adm.org og nivå pr dommertype i TA (ikke lenger via funksjonstildeling i SA). Alle andre funksjonstyper tildeles fortsatt via SportsAdmin.