aquabike_FotoHansLie.jpg

Nye konsepter våren 2023

Konsept 1:

En felles mobilapp for alle!

Gir en samlet oversikt, og løsning for påmelding, organisering og gjennomføring av aktivitetstilbud som fremmer den norske, åpne og inkluderende idrettsmodellen.

 • Inspirasjon

 • Mosjon, treninger og treningsopplegg

 • Kamper

 • Statistikk

 • Anlegg

 • Samlinger

 • Oppgaver

 • Kurs

 • Dugnad

 

En samlet og inkluderende inngang til idrettsglede på tvers av alle idretter og aktivitetstilbud!

Vi skal skape idrettsglede for alle og inviterer til å være med å bygge opp dette konseptet videre som en tjeneste og inn i fremtiden. Dette er bare begynnelsen!

 

Testingen har startet - vi vil gjerne ha dine tilbakemeldinger og bidrag - sammen gjør vi dette til en suksess!

 

Hovedmålgruppe: Publikum/utøver ("de som skal idrettsgledes")

Hovedmålgruppe: Organisatorer i idrettslagene ("Tilretteleggere for idrettsglede")

 


Bilde-eksempler fra modulene:

 

 

 

Hvordan kan du bidra til en av de mest spennende og samfunnsnyttige digitaliseringsreisene i Norge?

Gjennom økt innsikt om de samlede uløste problemstillingene i idretten sikrer vi et godt beslutningsgrunnlag og gjør det enklere for alle å bidra med mulige løsninger. For å lykkes med dette utvikler vi en tett dialog med sluttbrukerne ute i idrettslagene, publikum eller utøvere - men også frivillige utviklere, næringsliv, studie - og forskningsmiljøer som vil bidra med felles bærekraftige og åpne løsninger på felles behov. Idretten er tuftet på frivillighet, også digitalt!

 

Sturla Frøyland
Sturla Frøyland
Leder digital produkt -og tjenesteutvikling

 

Hovedkonsept 2023 innen aktivitetsutvikling

"Én hovedinngang til aktivitetstilbud i norsk idrett"

Et samarbeid mellom NIF Digital "Labs" og en rekke eksterne samarbeidspartnere i og utenfor idretten som stiller opp på en vedvarende digital dugnad for å gjøre det enklere å både bli og være en del av norsk idrett - basert på den norske idrettsmodellen.

Finn min aktivitet
Med mål om å gjøre det enklere å delta i norsk idrett - Norges største frivillige organisasjon.

Ett sett av tjenester som hjelper deg i å utforske og bli motivert til hvilke grupper og idretter som kan passe dine interesser, og finne informasjon om alle idretter, klubber og aktivitetstilbud i Norge - samtidig med å enkelt følge opp din nåværende aktivitet.


Innledende moduler i konseptet:

 • Guide over aktivitetstilbud og praktisk info (kart/valgomat/matchmaker)
 • Treningsorganisering, påmelding, og gjennomføring
 • Personlig statistikk og digitale belønninger for positiv aktivitet
 • Automatisert dialog - hendelsesformidling og varsling fra tjenesten
 • Automatisert innmelding i grupper
 • Digital dugnad

 

Hovedmålgrupper:

 • Organisator (IL trener/lagleder)
 • Publikum
  • Utøver/påmelder
  • Foresatte
  • Ikke-aktive 
Vi skal skape digital idrettsglede for alle

Alle aktivitetsmoduler samles til ny fellestjeneste

Hva legger vi i begrepet aktivitet?

I dette inkluderer vi ikke bare fysisk aktivitet i en gren, men også generelle møteplasser med idretten som ramme, frivillighetsoppgaver, kurs, og samlinger. Og som publikum. Alle engasjement rundt å møte opp knyttet til et idrettslags aktiviteter. Men hovedfokuset ligger på interaksjonen mellom IL/trener/lagleder - og utøver/foresatt.

Hva mener vi med moduler?

Alt som utvikles av grunntjenester skal kunne gjenbrukes. Derfor fokuserer all vår utvikling på frittstående, formålsorienterte fellestjenester som er laget for å svært enkelt flettes inn i andre tjenester, ikke minst også utenfor idrettens egne kanaler, som en del av idrettens bærekraftige digitale økosystem.

Hva med de eksisterende aktivitetsappene, f.eks. Min Håndball?

Det er dialog om videre vei for "Min Lagidrett"-appene, som vil kunne dra nytte av en felles inngang som i dette konseptet - som tilpasser seg tilhørigheten til medlemmet som er logget inn i tjenesten. Dette vil også sikre bærekraftig utvikling til nytte for alle.

Digital bærekraft

Dette bidrar til at samme felleskomponenter for varige behov ikke stadig lages på nytt igjen, uten finansering av videre utvikling, med hundrevis av ikke vedikeholdte datakilder som resultat, men i stedet samles med lik kvalitet og struktur for å kunne gjenbrukes både av idretten og tredjeparter.

Dette sikrer at alle grunntjenester har en selvfinanisert modell for kontinuerlig utvikling. Teknisk sørger dette for et felles kvalitetsikret sted å knytte seg til for fellesdata, som fjerner dobbeltarbeid, og sikrer maksimal verdi av både tjenesten og data gjennom systemuavhengig automatisk distribusjon av begge deler - i alle relevante kanaler og sammenhenger - fra samme kilde.

 

Hvor kan jeg først se aktivitetsmodulene?

2023:

 • Web: De vil starte som prototyper og gradvis flettes inn som en del av brukeropplevelsen på idrettens digitale inngangsport, med 1,2 millioner besøkende årlig: www.minidrett.no

Videre utvikling:

 • Web: Alle eksterne parter, lokale nettaviser, skoler, IL, SF, blir tilbudt deler av modulene for å automatisert vise frem data og aktivitetstilbud basert på bl.a.  lokasjon og tilbudsomfang.
 • App: Alle fire aktivitetmodulene (og andre eksisterende moduler, også fra tredjeparter) pakketeres sammen til en "super-tjeneste/app". Appen vil inneholde et første sett av moduler som vil bli kontinuerlig utvidet og tilpasset brukeren som er inne.​

 

image4vyg.png

 

Takk til alle våre nåværende og kommende digitale støttespillere for norsk idrett!