ka-kont2024.png

Medlemskontingent 2024

Har idrettslaget husket å gjøre klart for medlemskontingent 2024?

Dersom idrettslaget benytter NIFs innmeldingsløsning, og det er satt opp krav om innbetaling av kontingent ved innmelding, må kontingent for 2024 opprettes umiddelbart.

Dersom kontingent for 2024 ikke er satt opp, er det ikke mulig for nye medlemmer å melde seg inn i idrettslaget.

Merk: Dersom idrettslaget benytter NIFs innmeldingsløsning, må innstillinger for innmelding også oppdateres.

Trenger du hjelp? Kontakt NIF Digital Support