Kontant betaling av medlemskontingent?

Kan medlemmer betale medlemskontingenten med kontanter?

Hverken idrettslaget eller Norges idrettsforbund kan nekte et medlem å betale sin kontingent kontant.

I KlubbAdmin er det ikke mulig å registrere en kontant betaling direkte, da dette strider mot forskrift vedtatt av Idrettsstyret

For at et medlem skal kunne betale sin kontingent kontant, må det derfor først genereres en faktura til medlemmet. Ved fakturering fra KlubbAdmin må følgende være valgt:

Den som fakturerer får da tilsendt en e-post med alle fakturaene i PDF-format. Disse kan skrives ut og distribueres. Medlemmet kan deretter gå til sin bankforbindelse for å betale kontant.

Dette ivaretar Norges idrettsforbunds behov for å kunne spore en betaling knyttet til et medlemskap, samt at idrettslaget oppfyller sin forpliktelse om en identifiserbar betalingstransaksjon i medlemssystemet jf. Utfyllende regler for registrering av medlemsopplysninger og rapportering til NIF pkt 2.2 a)