Kom i gang

Ta i bruk NIFs innmeldingsløsning. Enkel innmelding for nye medlemmer

Merk: Innmeldingløsningen "medlemskap.nif.no" er forbeholdt idrettslag som har valgt KlubbAdmin som sitt medlemssystem.
 

Innmeldingsløsningen tilbyr:

  • Betaling med VIPPS, Visa, Mastercard
  • Enkelt søk etter idrettslag..
  • .. eller avansert søk etter aktivitet
  • "Bli medlem"-lenke på egne hjemmesider
  • Innstillinger i KlubbAdmin for å tillate innmelding
  • Velg krav om medlemskontingent og/eller treningsavgift ved innmelding
  • Ingen medlemssøknad

 

NIFs innmeldingsløsning, https://medlemskap.nif.no en selvbetjent tjeneste der medlemmet selv melder seg inn i idrettslaget. 
 
Innstillinger for innmeldingsløsningen gjøres i KlubbAdmin. Se brukerveiledning her.
 
Det eneste idrettslaget må gjøre, er å "spre ordet" om selvbetjente innmelding.

 

Dersom idrettslaget vil kreve medlemskontingent ved innmelding, forutsetter dette en brukerstedsavtale med Buypass AS. Kom i gang med Idrettens betalingsløsning her