Kom i gang

Ta i bruk NIFs innmeldingstjeneste. Enkel innmelding for nye medlemmer

https://medlemskap.nif.no en tjeneste der medlemmet selv melder seg inn i idrettslaget. 
 
Det eneste idrettslaget må gjøre, er å "spre ordet" om innmeldingstjenesten.
 
  • Enkelt søk etter idrettslag..
  • .. eller avansert søk etter aktivitet
  • "Bli medlem"-lenke til å bruke på idrettslagets nettsider.
  • Velg krav om medlemskontingent og/eller treningsavgift ved innmelding.
  • Betaling med Vipps eller kort.
  • Ingen medlemssøknad.
  • Mindre administrasjon for idrettslaget.
Merk: Innmeldingstjenesten https://medlemskap.nif.no er forbeholdt idrettslag som har valgt KlubbAdmin som sitt medlemssystem.
 
Innstillinger for innmeldingsløsningen gjøres i KlubbAdmin. Se brukerveiledning her.
 

Dersom idrettslaget vil kreve medlemskontingent ved innmelding, forutsetter dette en brukerstedsavtale med Buypass AS. Kom i gang med Idrettens betalingsløsning her