Denne veiledningen er gjeldende for alle organisasjonsledd som bruker Idrettsoppgjør, også der hvor refusjonskrav blir generert fra TurneringsAdmin (TA).