Tildeling funksjoner (roller)

Behandlingsstegene i Idrettsoppgjør som bakgrunn for tildeling av funksjoner

imageuvcxe.png

Steg 1 – Godkjenning

Hvert organisasjonsledd som mottar et krav, må godkjenne eller avvise det. Når kravet er godkjent av alle org.ledd som skal dekke kravet, går man videre for å bestemme videre behandling/utbetalingsmedtode.

Steg 2 – Valg av utbetalingsmåte

Dette valget blir tilgjengelig så snart alle mottakere har godkjent kravet. Dersom det ikke er satt opp andre utbetalingsmåter enn manuell behandling bortfaller dette steget, og kravet går rett til steg 4a.

Man får da opptil tre valg (dersom alt er satt opp): a) Manuell utbetaling, B) Utbetaling fra Buypass, c) Utbetaling med remitteringsfil (ikke tilgjengelig per nå)

Steg 3a – Utbetaling fra Buypass -> Signering av utbetaling 

Dette valget blir tilgjengelig så snart utbetaling via Buypass er valgt. I dette steget må utbetaling via Buypass signeres av to personer som har fullmkat til det.

Dersom manuell utbetaling eller utbetaling med remitteringsfil velges i steg 2 bortfaller dette steget, og kravet går videre til steg 4a.

Steg 4a – Manuell utbetaling

Dette valget blir tilgjengelig så snart manuell utbetaling er valgt som utbetalingsmåte, eventuelt rett etter godkjenning dersom andre utbetalingsmåter ikke er satt opp for organisasjonsleddet. Kravet kan nå merkes som ferdig utbetalt, og vil dermed regnes som ferdig behandlet.

Steg 4b – Utbetaling fra Buypass

Når utbetaling fra Buypass er valgt som utbetalingsmåte blir dette valget tilgjengelig så snart de to påkrevde signaturene er registrert. Kravet kan da utbetales fra Buypass-kontoen som er valgt i Innstillinger, og ved vellykket utbetaling merkes kravet som utbetalt og regnes som ferdig behandlet.

Steg 4c - Utbetaling med remitteringsfil

Når utbetaling med remittering til bank er valgt, blir dette valget tilgjengelig. Kravet kan da bekreftes og remitteringsfil vil blir sendt banken. I banken må utbetalingen bekreftes som andre utbetalinger i nettbanken. Når utbetaling er registrert i Idrettoppgjør regnes kravet som ferdigbehandlet.

 

Organisasjonstyper som kan behandle krav i Idrettsoppgjør

Funksjonstypene under har tilgang til å se og gjøre endringer i Innstillinger:

Navn

Nr

Tilgjengelig for orgtyper

Leder

001

SK, RE, BL, KL, GR, AI

Administrativt ansatt SF/SK

SA-ansSF

SF, SK, RE

Administrativt ansatt NIF/IK/BIK

SA-ansIK

Ikke åpnet pt

Daglig leder

203

SK, RE, BL, KL, GR, AI

Generalsekretær (Daglig leder)

201

SF

Org.administrator NIF/IK/BIK

SA-orgIK

Ikke åpent pt

Org.administrator SF/SK

SA-orgSF

SF, SK, RE

Org.ansvarlig KL

SA-orgKL

BL, KL, GR, AI

Kasserer (styremedlem)

005

SK, RE, BL, KL, GR, AI

Adm.leder (ansatt)

402

KL, GR, AI

Disse funksjonene kalles som samlebegrep Administratorer og tildeles automatisk i henhold til hvem har innehar disse funksjonene i Klubbadmin (KA). Skal en gruppe starte å bruke Idrettsoppgjør, må en på IL-nivået åpne opp for det, se seksjonen for Oppsett av Idrettsoppgjør.

Innstillinger for Buypass er kun tilgjengelig for personer som i tillegg til å inneha en av funksjonene over, også er registrert som administrator i Buypass Payment Manager (kjent som Buypass Administrator – eller bare BPA).

Funksjonene Godkjenner Idrettsoppgjør, Fullmakt utbetaler Idrettsoppgjør og Utbetaler Idrettsoppgjør (se under) tildeles og administreres i Klubbadmin (KA) av Administrator.

I tillegg til funksjonstypene som har tilgang som Administrator, kan også følgende funksjonstyper i KlubbAdmin tildele funksjoner:

  1. Nestleder 
  2. Styremedlem 
  3. Sekretær (styremedlem) 
  4. Medlemsansvarlig

 

Godkjenne krav

Alle Administatrorer har tilgang til å godkjenne krav i sitt eget org.type, dvs ingen med tilgang til kun KL nivå, kan godkjenne krav for AI eller GR. I tillegg kan disse funksjonstypene godkjenne krav:

Navn

Nr

Tilgjengelig for orgtyper

Godkjenner Idrettsoppgjør

SA-IO

SF, SK, RE, BL, KL, GR, AI

Fullmakt utbetaling Idrettsoppgjør

SA-IO-F

SF, SK, RE, BL, KL

 

Velge utbetalingsmåte

Alle Administratorer har også tilgang til å velge utbetalingsmetode. I tillegg kan disse funksjonstypene gjøre dette valget:

Navn

Nr

Tilgjengelig for orgtyper

Godkjenner Idrettsoppgjør

SA-IO

SF, SK, RE, BL, KL, GR, AI

Fullmakt utbetaling Idrettsoppgjør

SA-IO-F

SF, SK, RE, BL, KL

Utbetaler Idrettsoppgjør

SA-IO-U

SF, SK, RE, BL, KL

For krav til gruppe/allidrett kan i tillegg personer med påkrevd funksjonstype i overliggende klubb gjøre dette valget.

 

Signere for utbetaling

Signering for utbetaling kan kun gjøres av følgende funksjonstype:

Navn

Nr

Tilgjengelig for orgtyper

Fullmakt utbetaling Idrettsoppgjør

SA-IO-F

SF, SK, RE, BL, KL

For krav til gruppe/allidrett kan signering kun gjøres av personer med denne funksjonstype i overliggende klubb.

 

Foreta utbetaling

Utbetaling fra Buypass kan kun utføres av personer som i tillegg til å inneha en funksjon som beskrevet under, også er registrert som administrator i Buypass Payment Manager.

Alle Administatorer har tilgang til å foreta utbetaling. I tillegg kan disse funksjonstypene utbetale:

Navn

Nr

Tilgjengelig for orgtyper

Fullmakt utbetaling Idrettsoppgjør

SA-IO-F

SF, SK, RE, BL, KL

Utbetaler Idrettsoppgjør

SA-IO-U

SF, SK, RE, BL, KL

For krav til gruppe/allidrett kan utbetaling kun gjøres av personer med påkrevd funksjonstype i overliggende klubb (som også vil se detaljene i kravet).

Godkjenner- og Administratorfunksjonene har tilganger som beskrevet over. I tillegg har Administratorrollen i IL tilgang til underliggende grupper/allidrett for skrive ut bilag.

Dersom en bruker på klubbnivå skal ha full tilgang som Administrator i underliggende grupper, må vedkommende også tildeles en funksjon på gruppenivå.

Ingen kan behandle egne krav, annet enn å ta ut bilag når prosessene er avsluttet.

Organisasjonsleddene må selv kunne dokumentere tilganger og fullmakter som er gitt, samt følge opp at fullmakter blir fjernet når personer ikke lenger skal ha disse. For oversikt over hvem som har ulike roller, sjekk Klubbadmin – se video.

For utbetaling via Buypass gjøres dette av Buypass Payment Manager (kjent som BPAdmin eller Buypass Admin – eller bare BPA) som etableres hos Buypass – se Buypass Payment Manager.

I Idrettsoppgjør, vil du se om du har denne funksjonen:

imagej2f7h.png