Avsenderinformasjon

imagexoj69.png

Listen på denne siden vil innholde navnet på person som har forhåndsbestemt betalingsmåte. I første runde bli betalingsmåten bestemt i forbindelse med behandlingen av kravet, hvor det ligger en mulighet til å lagre valgte betalingsmåte. Betalingsmåten kan redigeres/endre på denne siden, f.eks fra utbetaling via Buypass til manuell behandling slik at kravet kan behandles i et lønnsystem.