Support

Merk e-poster til NIF Digital Support med «Idrettsoppgjør». Legg ved lenken til kravet (URL-adressen) i mailen.          Her finner du også informasjon om nye versjoner som er lagt ut.

Kontakt NIF Digital Support

Vi veileder medlemmer og organisasjonsledd i norsk idrett i bruk av IT-systemer og digitale løsninger. 

Åpningstider:
08.00 - 19.00 mandag til torsdag 
08.00 - 15.30 fredag 

Telefon: 21 02 90 90

E-post: support@idrettsforbundet.no

Informasjon om nye versjoner:

 •  14.05.21
  • Honorarbeløp kan nå angis med desimaler
  • Teknisk vedlikehold 
 •  07.05.21
  • Feilrettinger for import fra/synkronisering med TurneringsAdmin: hindrer eksport til ugyldig orgledd, forbedret sjekk av krav som er eksportert tidligere
  • Tillater nå import fra TurneringsAdmin med beløp 0
  • Teknisk vedlikehold 
 •  09.04.21
  • Endringer i Billetter/kvitteringer: kategorien heter nå Utlegg og kvitteringer. En del nye typer er lagt til, og noen gamle er fjernet. For organisasjonsledd som hadde aktivert noen av typene som er fjernet er tilsvarende nye typer aktivert automatisk:
   • Parkering og Bompassering er erstattet med Andre reisekostnader
   • Telefon og Internett er erstattet med Bredbånd/telekommunikasjon
  • Nytt valg ved oppsett av refusjonsskjema for å benytte idrettens standard kontoplan
  • Ny side for å sette opp kostnadsbærere for organisasjonsledd (vil senere kunne knyttes til krav/eksport)
  • For særforbund/særkrets/region: kan nå søke i krav til underliggende organisasjonsledd
  • Feilretting: Fra/til-datoer fra tidligere søk ble liggende igjen ved senere pålogging, blir nå nullstilt til siste 3 måneder
  • Feilretting: Feil format på antall i fakturaeksport
 •  26.03.21
  • Rettet noen feil i e-postvarsling
  • Visning av midlertidige infomeldinger til brukere
  • Endringer for honorar: tidligere honorartyper er nå erstattet med en felles type. Den nye typen er aktivert med eventuell tidligere hovedbokskonto for orgledd som hadde aktivert minst en av de tidligere typene.
  • Introdusert separate hovedbokskontoer for nattillegg, passasjer og tilhenger.
 •  05.02.21
  • CSV-eksport inkluderer nå krav til underliggende grupper
  • Søkekriterier bevares etter visning av detaljside
  • Navn på orgledd vises i sidetittel for bilag
  • Forbedret visning av valgt betalingsmåte
  • Eierskap til utbetalingskonto sjekkes før innsending
  • Endret til norsk språk i datovelger
  • Diverse tekniske endringer
 • 18.12.20 - Visning av foretrukket betalingsmåte per person
 • 16.12.20 - Sletting av egne krav, lagring av foretrukket utbetalingsmåte per person
 • 18.11.20 - Utbetaling via Buypass tilgjengelig
 • 27.10.20 - Forbedret brukeropplevelse for spesielt mobile enheter
 • 20.10.20 - Særforbund/region/krets kan se status for krav for sine underliggende org.enheter
 • 19.10.20 - Feilretting diett
 • 30.09.20 - Slått sammen håndtering av krav og regnskapsbilag, Idrettslaget kan se krav på gruppenivå, bedret utskriftsfunksjonalitet for bilag – bilag på en side, nedlasting av CSV -fil, bruker hos en mottaker/org. enhet kommer inn på «Behandling av krav" siden (ikke "Dine krav"), pluss flere justeringer av bruker grensesnitt, feilrettinger, ol.