friidrett.jpg

Opprett faktura fra medlemsoversikt

Nå er det mulig å opprette faktura fra medlemsoversikten i KlubbAdmin.

Nyhet i KlubbAdmin 7.0 lansert 16.03.2021

Nå er det mulig å velge egendefinert utvalg av medlemmer fra medlemsoversikten og ta disse med videre til fakturaveiviser. 

Under verktøy meny er det nå "Opprett faktura ()". 

Velg en eller flere medlemmer ved å huke av medlemmer i medlemsoversikten og ta disse med videre og fakturer med ønsket avgift.
Medlemskontignent, treningsavgift eller andre avgifter. Kan også kombineres. 

Opprett faktura under verkøy er tilgjengelig på Klubbnivå og Gren nivå. 
Er man innlogget på Klubbnivå kan man filtrere seg ned på utvalg, gruppe og gren i hierarkiet og velge de medlemmene man ønsker. 

Kan kombineres med søkefiltere i venste meny som eks. "Medlemmer som ikke er fakturert medlemskontingent". 

Dersom ingen medlemmer hukes av velges alle i medlemsoversikten som vises. 

Fakturering medlemsoversikt.png

 

Når medlemmer blir med til fakturaveiviser blir de lagt i et "Egendefinert utvalg" som kun eksisteres mens du er i faktuaveiviseren. Den forsvinner igjen etter fakturering eller man avbryter veiviseren. 

Det egendefinerte utvalget vil også bli med dersom man velger å legge til avgift i på flere varelinjer. Dette gir mange muligheter for å faktuere et egendefinert utvalg med flere avgifter samtidig. 

Egendefinert utvalg kan også kombineres med flere utvalg dersom man trykker på "Velg utvalg".

 

Egendefinert utvalg.png

 

Egendefinert utvalg og familiekontingent:

Egendefinert utvalg kan også brukes ved faktuering av familiekontingent men det avhenger av at man velger alle familiemedlemmer i en familierelasjon. 

Eks. bruk spesialfilteret "Medlemmer som inngår i en familierelasjon" hvor man kan huke av alle og velge "Opprett faktura" under verktøy.

Dersom det mangler en eller flere familiemedlemmer i en familierelasjon ved fakturering av familiekontingent vises meldingen: "Ingen mottakere for valgte produkter. Gå tilbake og prøv igjen."


Egendefinert utvalg og treningsavgift:

Egendefinert utvalg kan brukes til å fakturere treningsavgift men det forutsetter at medlemmer som er valgt også ligger på gren hvor treningsavgift er opprettet.
Treningsavgift følger de samme reglene som tidligere hvor et medlem ikke kan få samme treningsavgift mer enn en gang.
Treningsavigfter med prismatrise eller unntak gjelder også ved fakturering av egendefinert utvalg. 

 

imagedqx2m.png