Idrettskurs

9.november 2021 - Idrettskurs ble oppdatert med følgende endringer

Feilretting knyttet til onlinebetaling av modulkurs.

Se mer i dokumentasjon modulkurs