Modulkurs

Modulkurs er en gruppering av flere frittstående kurs

Det er to typer modulkurs

  1. Ad Hoc
    • "Shopping" av frittstående kursmaler, som grupperes som et modulkurs.
  2. Malbasert Modulkurs
    • Det opprettes en kursgjennomføring som er laget av en eksisterende Modulkursmal.

 

Ad Hoc passer best å bruke dersom kursgjennomføringen bare skal brukes en gang.

Dersom det er behov å lage flere kursgjennomføringer sammensatt av samme frittstående kursmaler, bør det opprettes en modulkursmal først, for så å bruke denne videre.

 

Ved opprettelse av kursgjennomføring som modulkurs

Alle modulene får samme innstillinger som modulhodet
Publiseringsdato
Arrangør (Org.Id)
Antall plasser
Kommune, hvor kurset avholdes (municipality/region)
Påmeldingsfrist
Avmeldingsfrist
Tillat ekstern påmelding (external_sign_on)
Kurset skal gjelde i (org.ledd)
Startdato - settes automatisk til nå (DateTime now)
Sluttdato - settes autmatisk til nå  (DateTime now)

 

Betaling

Betaling settes på modulene, ikke på modulhodet. Modulhodet holder imidlertid informasjon om betaling. Grunnen til dette, er at betalingsoppdrag opprettes ulikt, avhengig av hvorvidt påmeldingen kommer fra Min idrett eller direkte fra Idrettskurs. 

 

Dersom Arrangør endres fra modulhodet:

  • Onlinebetaling og kontonummer nullstilles på alle moduler

 

Modulhodet inneholder:

  • Summen av pris (cost) fra alle modulene, dette vises ikke noe sted.
  • Betaling (payment) settes på modulhodet hvis et av modulene har betaling på. Dette vises ikke noe sted.
  • Konto, hvis modulhodet ikke har konto hentes konto fra den første modulen som har dette satt. Konto vises ikke på modulhodet.

 

Kommune:
Dersom alle moduler endres til samme kommune (Region), endres også kommune på modulhodet deretter.

Dersom modulene har ulik kommune, så blir opprinnelig kommune stående på hodet.

Endres kommune fra modulhodet, endres kommune på alle moduler.

 

Antall plasser:
Antall plasser arves ned til modulene ved registrering. 
Deretter kan antall plasser justeres på hvert barn, uten at det får betydning oppover til modulhodet. Antall plasser vises ikke på modulhodet.

 

Arrangør (host):

Endring av modul:

Hvis alle moduler har samme Arrangør (Host), endres dette opp til modulhodet. (samme logikk som Region/Kommune).

Dersom modulene endres og får ulik Arrangør: Gjør ingenting. (Resultat: Modulhodet og ett av barna vil ha ulik arrangør,

Dersom alle modulene endres til samme Arrangør, får modulhodet også denne Arrangør. 

Endring av modulhodet:
Dersom Arrangør endres fra hodet: Endre arrangør på alle barn til det samme som hodet, nullstill betalingsinnstillinger (konto og onlinebetaling). Pris endres ikke.

 

 

Fikk du svar på det du lurte på?