Opprette modulkurs

Dersom du har et knakende godt oppsett bestående av flere kursmaler, som du ønsker å bruke igjen og igjen, kan det være hensiktsmessig for deg å opprette en modulkurs-mal.

Det finnes to ulike typer modulkurs-maler i Idrettskurs. Den ene er en ad-hoc-kursgjennomføring og det andre er en ordinær modulkursmal. «Ad-hoc» er en kursgjennomføring du lager «on the fly», bestående av flere kursmaler. Dersom du skal bruke sammensetting av kursmaler flere ganger, anbefaler vi at du lager en modulkurs-mal. Du oppretter en modulkurs-mal ved å velge type "Modulkurs".

 


Arrangere nytt kurs
Fra forsiden har du to muligheter for å komme til opprettelse av ny kursgjennomføring:
Fra Startsiden, klikk på «Arranger nytt kurs»:

Eller fra toppmenyen, velg «Kursplanlegging» og deretter pluss-tegnet på venstre side

3 En eller flere maler?
Når du nå er inne i «Legg til nytt kurs» har du to valg:

  1. Opprette et nytt kurs basert på en enkel kursmal (dette skal nå være en modulkursmal)
  2. Opprette et nytt kurs basert på flere maler (dette er på en måte et modulkurs, i form av at det kan bestå av flere moduler. Men det er ikke basert på mal av typen Modulkurs. Her oppretter du en kursgjennomføring med flere kursmaler kun denne gangen). Merk: Du kan ikke kopiere en kursgjennomføring.

Opprette kursgjennomføring basert på en mal
I feltet «Søk etter kursmal» søker du detter kursmalen du ønsker å benytte. I dette eksempelet er det søkt blant kursmaler jeg selv eier. Du har mulighet til å begrense søket ditt ved å krysse av for flere kriterier nedenfor søkefeltet. Du kan også begrense søket ved å velge kategori og/eller idrett/ gren.

Når du har gjort dine valg, trykk enter eller klikk på «Søk».
Du vil få opp en treffliste basert på dine søkekriterier i det høyre vinduet.
Dersom du ønsker å se innholdet i malen før du velger den, klikk på navnet på malen, og beskrivelse åpnes i et nytt vindu.


Velg den kursmalen du ønsker ved å trykke på knappen «Velg». Vinduet lukkes og du kommer inn i skjemaet for selve kursgjennomføringen.
Du ser nå at modulene i malen har plassert seg på høyre side i vinduet. Ved å klikke på -ikonet, vil du få opp informasjon om malen i et eget vindu.


4.1 Grunnleggende innstillinger
Under seksjonen «Grunnleggende innstillinger» skal du registrere navn på kurset. Feltet er ferdig utfylt med navnet på kursmalen du har valgt. Du har mulighet til å endre dette. Røde rundinger med et tall ved hver seksjon, angir at det er påkrevde felter, samt antall i hver.

4.2 Innstillinger
I feltene for «Publiseringsdato» er dagens dato forhåndsutfylt. Du kan endre denne. Denne datoen angir når kurset ditt blir tilgjengelig i Min Idrett.
Du må angi «Påmeldingsfrist» og «Avmeldingsfrist».
«Maks antall deltagere» er forhåndsutfylt med 1.
«Kommune» er der kurset avholdes, påkrevd felt.
«Arrangør» er det org.ledd som arrangerer kurset og som også vil motta VO-midler (dersom kurset bygger på en VO-godkjent mal). Feltet er påkrevd utfylt.
«Tillat påmelding fra Min Idrett» er forhåndsvalgt.

 

4.3 Eierskap
Her bestemmes hvilket org.ledd som eier kurset. Her har du mulighet til å velge blant de org.ledd du har tilgang til.

4.4 Beskrivelse, målgruppe, læringsmål og forkunnskaper


I feltet for «Praktisk informasjon» kan du fylle inn mer informasjon om kurset, veibeskrivelse etc.
De andre feltene vil være ferdig utfylt basert på kursmalen som ble valgt. Disse feltene vil være låst for redigering om kursmalen er VO- og/eller Post3-godkjent.
Om kursmalen ikke er VO- og/eller Post3-godkjent, er alle feltene redigerbare.

4.5 Gruppering og tilgjengelighet
Her kan du velge mellom de org.ledd du selv representerer (har en funksjon i). I eksempelet, vil kurset bli synlig for personer i overliggende org.ledd til Asker Fleridrettslag – Friidrett.

4.6 Lagre
NB: Merk at du ikke lenger kan redigere modulene i modulkurset i denne visningen.
Når du har lagt inn all informasjon på «modulhodet», kan du velge å «Lagre og fortsett redigering», som mellomlagrer for deg, eller du kan trykke «Lagre». Du kommer da videre til kursadministrasjonen, der du kan redigere modulhodet, modulene (barna) og foreta påmeldinger.

5 Redigere modulkurs

Modulkurset er nå opprettet . Før det er helt klart, er du nødt til å endre litt på modulene (barna). Disse har nå fått automatisk utfylt dagens dato og klokkeslett som start- og sluttidspunkt. Det samme har modulhodet. Først når alle barna har blitt redigert, vil modulhodet vise riktig datospenn på modulkurset ditt.

Dersom du har flere enn 3 moduler i kurset, vil du få en pil midt på siden. Denne kan du klikke på for å ekspandere alle modulene.

6 Påmeldte

Du kan enkelt se hvilke moduler deltakerne er påmeldt. Status «oppmøtt» er automatisk satt på alle deltakere. Status «bestått», må settes manuelt, og rødt kryss til høyre i deltakerlisten indikerer at deltakeren enda ikke har fått «bestått».
Dersom du står i modulhodet når du melder på deltakere, vil personen bli påmeldt ALLE modulene i modulkurset. For å melde person på et enkelt kurs, må du inn på selve modulen og foreta påmeldingen der.
Dersom en person er avmeldt en modul, angis dette ved et grått kryss i listen. Personen vil aldri forsvinne fra denne visningen, selv om h*n er avmeldt alle modulene.

Fikk du svar på det du lurte på?