Opprett et modulkurs

Dersom flere frittstående kurs arrangeres igjen og igjen over en fast periode (f. eks over en helg), kan det være hensiktsmessig å basere kurset på en modulkurs-mal.

Det er to typer modulkurs i Idrettskurs. "Ad-hoc"-kurs og kurs som er basert på en modulkursmal. "Ad-hoc" er et kurs som lages "on the fly", bestående av flere frittstående kursmaler.

Skal sammensetningen av frittstående kurs arrangeres flere ganger, anbefales det å opprette en modulkurs-mal.

 

Arrangere modul

Det er to innganger for å opprette et kurs.

1) Fra toppmenyen  -> Startside -> velg "Arranger nytt kurs"

2) Fra toppmenyen, velg "Kursplanlegging" og deretter pluss-tegnet på venstre side

Bestem kursmal som skal benyttes

To valg:

  1. Opprette kurs basert på en kursmal (dette skal nå være en modulkursmal)
  2. Opprette kurs basert på flere kursmaler (Ad-hoc - sett sammen flere frittstående kursmaler)

Opprette kursgjennomføring basert på en mal

Søk frem modulkursmalen 

 

 

De ulike seksjoner i kurset (merk at seksjonene i et modulkurs og frittstående kurs er ulike):

 

 

Når modulkurset er opprettet må det redigeres. Først da settes start- og sluttid for hele kurset.

Alle modulene (barna) må få egne start- og sluttidspunkter, først da vil modulhodet vises med riktig datospenn.


Dersom det er flere enn tre moduler i kurset, vil en pil midt på siden vises. Klikk for å ekspandere alle modulene.

Påmelding til modulkurs

Se hvilke moduler deltagerne er påmeldt. Status "Oppmøtt" settes  automatisk ved påmelding. "Fullført" settes manuelt av kursarrangør. Rødt kryss til høyre i deltagerlisten indikerer at deltageren enda ikke har fullført.


Meldes deltager på fra modulhodet, vil deltageren bli påmeldt alle modulene. For å melde deltager på en enkelt modul, må påmeldingen foretas inne i selve modulen.

Er en deltager avmeldt en eller alle modulene, angis dette ved et grått kryss i deltagerlisten. Deltagere som er avmeldt vil ikke forsvinne fra denne visningen.

 

Fikk du svar på det du lurte på?