Opprett kurs

Et kurs er som regel et fysisk eller digitalt kurs. Kurset må bygge på en eksisterende kursmal.

Mange kurs er basert på maler som er VO-/Post3-godkjente. Det er fullt mulig å opprette et kurs uten at malen er VO-/Post3-godkjent, men da vil ikke arrangør motta tilskudd fra NIF for dette kurset. Les mer om VO-midler.

 

Arrangere kurs

Det er to innganger for å opprette et kurs.

1) Fra toppmenyen -> Startside -> velg "Arranger nytt kurs"

2) Fra toppmenyen, velg "Kursplanlegging" og deretter pluss-tegnet på venstre side

Bestem kursmal som skal benyttes

To valg:

  1. Opprette kurs basert på en kursmal (dette kan også være en modulkursmal)
  2. Opprette kurs basert på flere kursmaler (sett sammen flere frittstående kursmaler).

Opprett kurs basert på en kursmal 

I feltet "Søk etter kursmal" søkes det etter kursmalen som skal danne grunnlaget for kurset.

Begrens søkeresultatet ved å krysse av for de ulike kriteriene eller ved å velge kategori og/eller idrett/gren.

 

Søkeresultatet vises i det høyre vinduet. Se innholdet i malen ved å klikke på navnet på malen. Beskrivelsen av malen åpnes i et nytt vindu.

Velg ønsket kursmal ved å trykke på knappen "Velg". Vinduet lukkes og kurset opprettes og vises i redigeringsmodus. Merk: Det er ikke lagret. 

De ulike seksjonene i kurset: