Opprett kurs

Et kurs er som regel et fysisk eller digitalt kurs. Kurset må bygge på en eksisterende kursmal.

Mange kurs er basert på maler som er VO-/Post3-godkjente. Det er fullt mulig å opprette et kurs uten at malen er VO-/Post3-godkjent, men da vil ikke arrangør motta tilskudd fra NIF for dette kurset. Les mer om VO-midler.

 

Arrangere kurs

Det er to innganger for å opprette et kurs.

1) Fra toppmenyen -> Startside -> velg "Arranger nytt kurs"

nytt kurs.png

2) Eller fra toppmenyen, velg "Kursplanlegging" og deretter pluss-tegnet på venstre side

addcourse.png

Bestem kursmal som skal benyttes

To valg:

  1. Opprette kurs basert på en kursmal (dette kan også være et modulkurs)
  2. Opprette et modulkurs basert på flere kursmaler (sett sammen flere frittstående kursmaler "on the fly", ad-hoc-kurs).

velgkursmal.png

Opprett kurs basert på én kursmal 

I feltet "Søk etter kursmal" søkes det etter kursmal som skal danne grunnlaget for kurset.

Merk: Dersom kurset skal motta Post3- eller VO-midler, påse at malen som velges er godkjent for dette. Dette fremkommer i søkeresultatet.

Dersom kursmalen har en annen status enn "Godkjent" idet kurset opprettes, vil ikke arrangør eller særforbund motta hverken Post3- eller VO-midler for kurset!

 

velgmal.png

Begrens søkeresultatet ved å krysse av for de ulike kriteriene eller ved å velge kategori og/eller idrett/gren.

Søkeresultatet vises i det høyre del av vinduet. Se innholdet i malen ved å klikke på navnet på malen. Beskrivelsen av malen åpnes i et nytt vindu.

Velg ønsket kursmal ved å trykke på knappen "Velg". Vinduet lukkes og kurset opprettes og vises i redigeringsmodus. Merk: Kurset er foreløpig ikke lagret. 

 

De ulike seksjonene i kurset: