Opprette e-kursmal

NIF har valgt å bruke Moodle som Learning Managment System (LMS). Idrettskurs har integrasjon mot Moodle. Det innebærer at du kan opprette en kursmal på vanlig måte i Idrettskurs og legge denne som kompetansekrav i en Kompetansedefinisjon.

Det som er ulikt en vanlig kursmal, er at du ikke skaper en kursgjennomføring basert på en e-kursmal. Feltene som skal fylles ut i en e-kursmal er også litt færre enn i en vanlig kursmal.
Du kan ikke bruke en ekursmal som en del av et modulkurs. Pr nov 2018 har du heller ikke mulgihet til å angi varighet på en ekursmal.

Alt som har med innholdsproduksjon av ekurs (selve ekurset), må du kontakte din innholdsleverandør om.

1 Opprette e-kursmal
Gå til «Maler og Oppsett» og trykk på +tegnet for å opprette ny mal.


Under «Type», velger du E-kurs:


Du får nå noen færre seksjoner som skal fylles ut, enn om det var en vanlig kursmal. Rødt merke indikerer at det er påkrevde felter i seksjonen.


Under seksjonen «E-kurs i Moodle», skal du gjøre selve knytningen mellom kursmalen og ekurset i Moodle. Du får en liste over alle tilgjengelige e-kurs du kan velge mellom.
NB: Dersom e-kurset allerede er brukt i en annen mal, angis dette ved at navnet på malen står i parantes etter navnet på e-kurset. Dersom du skal bruke e-kurset som et kompetansekrav i en Kompetansedefinisjon, er du nødt til å benytte deg av den allerede navngitte malen. Ett og samme e-kurs kan ikke knyttes til to ulike kursmaler.Eks: A Testkurs 2 11/09 (used by NIF-IT: ekurs “A Testkurs {..}. Navnet på malen som dette e-kurset allerede er brukt i er «NIF-IT: ekurs «A Testkurs». Skal du bruke denne malen i for eksempel en kompetansedefinisjon, må du søke den frem basert på navn.
Når du lagrer e-kursmalen, er den umiddelbart tilgjengelig fra Min Idrett.

2 Påmelding til e-kurs
For at Idrettskurs skal kunne «fange opp» kompetanser, må påmelding til e-kurset gå via Min Idrett.
Kurset må søkes frem, og startes via linken i Min Idrett.
Dersom du enda ikke har en brukerkonto på Min Idrett, er du nødt til å opprette dette først.Etter innlogging, vil du få tilgang til e-kurset.


Når du klikker denne linken, vil du bli videresendt til Moodle-plattformen. Her foretar du selve kursgjennomføringen. Innloggingen til Moodle er den samme som i Min Idrett.

Merk: Dersom du oppretter en helt ny bruker i Min Idrett, kan det ta noen minutter før brukeren din er synkronisert til Idrettskurs. Når du starter et ekurs, vil også brukeren din bli automatisk opprettet i Moodle.


Så lenge e-kurset ikke er fullført, vil det ligge under «Påmeldte», og du kan starte det så mange ganger du vil, helt til du fullfører.

 

 

 

 

 

 

3 Gjennomført e-kurs
Etter at e-kurset er fullført, kan det ta opptil en time før kursgjennomføringen vises i Min Idrett. Dette er fordi Moodle må foreta beregninger før informasjonen blir sendt tilbake til Idrettskurs.
Dersom du allerede har tatt e-kurset, vil du ikke få muligheten til å starte det fra Min Idrett igjen. Du får melding om dette i Min Idrett. Du kan imidlertid logge deg direkte på https://ekurs.nif.no og finne igjen kurset der.


Etter at kurset er fullført, vil det vises under «Kurs» -> «Gjennomførte kurs».

Fikk du svar på det du lurte på?