Opprett e-kursmal

NIF tilbyr Moodle som Learning Managment System (LMS). Idrettskurs har integrasjon mot Moodle.

Det betyr at e-kurs som gjennomføres på https://ekurs.nif.no kan gjenspeiles i Idrettskurs. Et e-kurs kan inngå som et opplæringstiltak  i en kompetansedefinisjon.

Et e-kurs opptrer ikke som et vanlig kurs, og feltene som skal fylles ut i en e-kursmal er færre enn i en mal av type "kurs".

E-kursmaler kan ikke inngå i et modulkurs.

For innholdsproduksjon av selve e-kurset, kontakt din innholdsleverandør.

For at e-kurset skal bli tilgjengelig i Min idrett, må publiseringsdato settes.

 

Opprette e-kursmal

  1. Fra toppmenyen velg "Maler" (eller "Maler og Oppsett")
  2. Klikk på "+"-tegnet for å opprette ny mal.


Velg type "E-kurs"

Det er færre seksjoner som skal fylles ut enn i en vanlig kursmal. Rød kule angir antall påkrevde felter innenfor seksjonen.


Under seksjonen "LMS-knytning" gjøred selve knytningen mellom kursmalen  i Idrettskurs og e-kurset i Moodle.

Her presenteres en liste over alle tilgjengelige e-kurs fra Moodle. (også andre særforbund e-kurs).

Viktig: Dersom e-kurset allerede er knyttet til mal, angis dette ved at navnet på malen står i parantes etter e-kursets navn. 

Skal e-kurset brukes som Opplæringstiltak i en kompetansedefinisjon, benytt den allerede navngitte malen. Et e-kurs kan ikke knyttes til to maler i Idrettkurs.

Eksempel:

"Trenerrollen Trener 1 [345] (brukt av Trenerrollen 1 (NIF ekurs))"

  • "Trenerrollen Trener 1" - er navnet på Moodle e-kurset.
  • [345] er Moodles kurs-id.
  • Malen i Idrettskurs heter "Trenerrollen 1 (NIF ekurs)".

 

 

Fikk du svar på det du lurte på?