Kompetansedefinisjon

En kompetansedefinisjon er en mal bestående av Opplæringstiltak. Kompetansedefinisjonen blir selve kompetansen en person får på IdrettsCVen.

Sammenlign det med en utdannelse. For å bli bachelor i økonomi, kreves 3 år på skole. De tre skoleårene kan sees på som maler av type kursmal, mens selve tittelen som erverves er kompetansedefinisjonen.

I mye av det som er beskrevet i denne brukerveiledningen, kreves tilgangsnivå/funksjon "Opplæringsansvarlig" fra SportsAdmin. Funksjonen er kun tilgjengelig i særforbund(SF), særkretser(SK) og idrettskretser(IK).

 

Før du begynner

Opprett noen maler av type "kurs", slik at det finnes maler som opplæringstiltak å velge blant.

 

Opprett kompetansedefinisjon

 1. Velg "Maler" fra toppmenyen (eller snarvei fra Startsiden - "Lag ny kursmal")
 2. Klikk på plusstegnet i venstremenyen
 3. Velg type "Kompetansedefinisjon"
 4. Fyll ut felter i de ulike seksjonene (Rødt merke angir antall obligatoriske felter å fylle ut)
 5. Lagre

Beskrivelse av seksjoner i skjemaet

Gyldighet - Angir hvor lenge en kompetanse er gyldig. 

 1. "Oppdateringsvindu" sier noe om i hvilket tidsrom kompetansen kan fornyes. 
  • F.eks: Dersom verdien er 3 måneder, og "gyldig til" er "slutten av året", betyr det at det er lov å fornye kompetansen fra 1.oktober.
 2. "Angi gyldighetsperiode" - angi antall måndeder eller år kompetansen er gyldig.
 3. "Sett utløpsdato til"
  • Hvis gyldigheten på kompetansen er 2 år, og du velger "slutten av året" her, vil kompetansen være gyldig fra den dagen den blir tildelt, 2 år frem i tid og til 31.12 det året.
  • Eksempel: En person får tildelt kompetansen NHF Barnehåndballtrener 31.jan 2022. Utløpsdato vil da bli 31.12.2024.

Vis på IdrettsCV

Kryss av dersom kompetansen skal vises på IdrettsCV, i Min idrett og eventuelt andre steder en persons kompetanse vises. Er kompetansen ment for beregning, la feltet stå blankt. 

Beskrivelser
Her kan du legge inn beskrivelse og eventuelle forkunnskaper.

Gruppering og tilgjengelighet
"Idrett/gren" – Her angir du hvilke idretter kompetansen favner. Du kan velge flere. 

"Malen gjelder i (org.ledd)" – angi hvilket org.ledd kompetansen gjelder i.

MERK: Dersom kompetansen skal tildeles manuelt til noen, kreves det at personen har en tilknytning til dette eller underliggende org.ledd.

Det er ingen begrensning for personer å melde seg på kurs og få kompetansen automatisk tildelt.

 

Legge til opplæringstiltak (høyre seksjon av skjermbildet)

Merk: Her ligger det en kjent feil! Dersom du har en eksisterende Kompetansedefinisjon og velger mellom "samme" og "ulik", vil alle Opplæringstiltak forsvinne. Ta derfor stilling til hva slags kompetanse dette er før du går videre.

Det er to valg under "Opplæringstiltak"

 1. Samme (de samme opplæringstiltak må fornyes hver gang)
 2. Ulik (annet opplæringstiltak enn første gang)

Legg til kursmaler(opplæringstiltak). Du må ha opprettet noen maler av type kurs før du kan legge til disse som krav.

I noen tilfeller kan kompetanse være ferskvare og det kan det være ønskelig å fornye, enten med ett sett av opplæringstiltak, eller et bare et oppfriskningskurs.

Dersom det samme kravet gjelder for hver gang en person skal fornye sin kompetanse, behøver du ikke foreta deg noe mer etter at du har lagt til opplæringstiltakene.

Dersom du har for eksempel et oppfriskningskurs, kan du velge "ulik". Du får da flere felter du må fylle ut:


Dersom du har flere nivåer av oppfriskningskurs, kan du legge til ett nytt ved å klikke på knappen "Legg til flere fornyelser".

Klikk på "Lagre" i venstre del av skjermbildet.

 

 

Fikk du svar på det du lurte på?