Kompetansedefinisjon

En kompetansedefinisjon er en mal bestående av Opplæringstiltak. Kompetansedefinisjonen blir selve kompetansen en person får på IdrettsCVen. Man kan sammenligne det med en utdannelse. For å bli bachelor i økonomi, er man nødt til å gjennomføre 3 år på skole. De tre skoleårene kan sees på som maler av type kursmal, mens selve tittelen som erverves er kompetansedefinisjonen.

I mye av det som er beskrevet i denne brukerveiledningen, kreves tilgangsnivå/funksjon "Opplæringsansvarlig" i SportsAdmin. Funksjonen er kun tilgjengelig for personer i Særforbund (SF) og Idrettskrets (IK).

 

Opprette kompetansedefinisjon

Velg "Maler" eller "Maler og oppsett" fra toppmenyen. (litt ulikt menypunkt avhengig av tilgangsnivået). 


Klikk på plusstegnet i venstremenyen for å opprette en ny mal.

Når du kommer inn i skjemaet, velger du hva slags type mal du ønsker å opprette. I dette tilfellet velger vi kompetansedefinisjon.

Merk: Du må opprette maler av type "Kurs", før du skal opprette kompetansedefinisjon.

Det røde merket angir antall og at det er obligatoriske felter å fylle ut.

 

Seksjoner i skjemaet for kompetansedefinisjon

 

Gyldighet
Her angir du hvor lenge en kompetanse er gyldig. I dette tilfellet settes den til 2 år. Oppdateringsvinduet sier noe om i hvilket tidsrom du kan fornye kompetansen. Utløpsdato settes feks. til "slutten av året". Det vil si at kompetansen er gyldig fra den dato du erverver deg den, det antall år du angir og helt til 31.12 det året. Eksempel: du får tildelt kompetansen NHF Barnehåndballtrener 31.jan 2022. Utløpsdato vil da være 31.12.2022.

Vis på IdrettsCV
Dersom du krysser av her, vil kompetansen vises på IdrettsCV, i Min idrett og eventuelt andre steder en persons kompetanse vises. Dersom kompetansen kun er ment for beregning, la feltet stå blankt. 

Beskrivelser
Her kan du legge inn beskrivelse, forkunnskaper og tekst som vises i kursbevis.

Gruppering og tilgjengelighet
Idrett/gren – Her angir du hvilke idretter kompetansen favner. Du kan velge flere. Det du velger her, vil også gjenspeiles i kurssøket i Min idrett og i webdeler.

Kompetansen gjelder i (org.ledd) – angir hvilket org.ledd kompetansen gjelder i.

MERK: Dersom du som Opplæringsansvarlig i Særforbund senere skal tildele denne kompetansen til noen, kreves det at personen du ønsker å tildele den til, er tilknyttet dette forbundet eller underliggende org.ledd.


Det er imidlertid ingen begrensning for personer å melde seg på kurs og få kompetansen automatisk tildelt.

Innstillinger for superbruker
Kun for superbrukere, vises ikke for kursarrangører eller  opplæringsansvarlig.

Legge til opplæringstiltak

(NB: Her ligger det en kjent feil! Dersom du har en eksisterende Kompetansedefinisjon og velger mellom "samme" og "ulik", vil alle Opplæringstiltak forsvinne).

Når du oppretter en Kompetansedefinisjon, vil du få tilgang til et panel på høyre siden. Her har du mulighet til å legge til kompetansekrav/opplæringstiltak. Du må ha opprettet noen maler av type kurs før du kan legge til disse som krav.

Her er det først to valg
• Samme (de samme opplæringstiltak må fornyes hver gang)
• Ulik (annet opplæringstiltak enn første gang)

I noen tilfeller kan kompetanse være ferskvare og det kan det være ønskelig å fornye, enten med ett sett av opplæringstiltak, eller et bare et oppfriskningskurs.

Dersom det samme kravet gjelder for hver gang en person skal fornye sin kompetanse, behøver du ikke foreta deg noe mer etter at du har lagt til opplæringstiltakene.

Dersom du har for eksempel et oppfriskningskurs, kan du velge "ulik". Du får da flere felter du må fylle ut:


Dersom du har flere nivåer av oppfriskningskurs, kan du legge til ett nytt ved å klikke på knappen "Legg til flere fornyelser".

Klikk på "Lagre" i venstre del av skjermbildet når du er ferdig.

 

 

Fikk du svar på det du lurte på?