Sette opp kurs med betaling

Kurs kan kun betales online, med Vipps eller kort.

For å sette betaling på et kurs

Gå til redigeringsmodus i kurset -> til seksjon "Påmelding- og betalingsinformasjon"

  1. Sett en pris
  2. Velg onlinebetaling
  3. Velg oppgjørskonto

Først når kursarrangør er valgt, vises liste over tilgjengelige kontonummer for oppgjør. Har ikke kursarrangøren brukerstedsavtale med Buypass AS, vil det stå "Ingen konto funnet".

 

Er kursarrangøren en Gruppe for Særidrett (f. eks. ski- eller fotballgruppe), er det overliggende org.ledd (idrettslaget) som har brukerstedsavtalen og kontonummeret. Oppgjør for kurset vil dermed gå til idrettslagets konto. Dette fordi gruppe for særidrett ikke er egen juridisk enhet og ikke kan inngå brukerstedsavtale med Buypass AS.

 

Merk: For å ta i mot betaling for et kurs, må kursarrangøren ha en brukerstedsavtale med Buypass AS. Har ikke kursarrangør brukestedsavtale? Les mer om Idrettens betalingsløsning og opprett brukerstedsavtale her.

 

Fikk du svar på det du lurte på?