Ekvivalenter

Ekvivalenter benyttes for å sidestille ulike opplæringstiltak, som skal føre til samme kompetanse i en kompetansemodell.

For å gjøre det som er beskrevet i denne veiledningen, må du ha tilgangsnivå "Superbruker", "Opplæringsansvarlig" eller "KursArrangør".

Merk: Det er ditt ansvar å tilegne deg nødvendig forståelse for bruk av ekvivalenter før du tar dette i bruk. Komplekse kompetansemodeller kan starte lange kalkuleringskøer i Idrettskurs.

En ekvivalent er en type kompetanse som kan sidestille to eller flere kompetanser. Gjennom brukergrensesnittet i Idrettskurs kan man koble flere kursmaler til en ekvivalent. Regelen er at dersom en eller flere av de tilknyttede kursmalene er bestått, så blir også ekvivalenten bestått.

Dette i motsetning til kompetansedefinisjoner, hvor _alle_ kompetanser må bestås for at kompetansedefinisjonen skal være bestått.

Illustrasjonene under skal vise forskjellene.

På den første illustrasjonen vises en vanlig Kompetansedefinisjon. På denne Kompetansedefinisjonen ligger det tre opplæringstiltak. For at en person skal få kompetansen (kompetansedefinisjonen) bestått, må alle tre opplæringstiltakene merkes som fullført og bestått.

For ekvivalenter endrer bildet seg, som illustrasjonen under viser. Kompetanseekvivalenten blir bestått om en av de tilknyttede kursmalene (opplæringstiltakene) gjennomføres og bestås.

Det er mulig å ha flere nivåer med kompetanseekvivalenter.

NB: Flere nivåer gjør løsningen mer kompleks, og kan være utfordrende både å modellere og vedlikeholde.

 

Oppsummert: Dersom en person har bestått minst ett av kravene i en ekvivalent, vil h*n tilslutt få tildelt kompetansen (Kompetanseekvivalenten). Det er ikke nødvendig å ha bestått alle underliggende krav for å få kompetansen (slik som i en Kompetansedefinisjon). Sluttbrukere i Min idrett vil ikke merke noen forskjell.

 

Eksempel
Norges Luftsportforbund har en Kompetanse som heter "NLF - Fallskjermhopper". For å få denne kompetansen, kan du ENTEN ta "Grunnkurs, Fallskjerm, Line" ELLER "Grunnkurs, Fallskjerm, AFF".

Dette er en enkel form for Kompetanseekvivalent. Dersom sluttbruker får fullført ett av disse kursene, vil h*n automatisk få tildelt kompetansen "NLF – Fallskjermhopper".

Kursmal som skal inngå i ekvivalent
I noen tilfeller er det ikke ønskelig å ta i bruk gamle kompetanser (det som i SportsAdmin het Kvalifikasjoner). Superbrukere har mulighet til å aktivere disse "under panseret" uten at de blir reaktivert. Ta kontakt med NIF Digital Support, så hjelper de deg.

For at en kursmal skal kunne inngå i en ekvivalent, er du nødt til å reaktivere den først. (Se egen brukerveiledning for å reaktivere kompetanser). Du bør sette den reaktiverte malen til at den skal være tilgjengelig for «Ingen» i seksjonen "Grunnleggende innstillinger". På denne måten hindrer du at noen kan opprette kursgjennomføringer basert på denne malen i fremtiden.

Opprette ny ekvivalent
Velg "Maler" eller "Maler og Oppsett" fra toppmenyen (menypunktet avhenger av tilgangsnivået). Og velg "Legg til" fra venstremenyen.

Under seksjonen for "Grunnleggende innstillinger" -> "Type", velg "Kompetanseekvivalenter".

Når du har valg ekvivalent som type, er det noen færre felter som er påkrevd utfylt enn i en tradisjonell mal for Kompetansedefinisjon.

Til høyre i skjermbildet, får du opp søkefelt hvor du kan søke frem kursmaler, kompetanser, ekvivalenter. Du setter krav her, som om det var opplæringstiltak i en Kompetansedefinisjon (med unntak av at kun en av de behøver å bli godkjent).

Her kan du velge så mange det er behov for.

Når du er ferdig klikker du "Lagre" og Idrettskurs starter beregning av kompetanser umiddelbart.

Fikk du svar på det du lurte på?