Ekvivalenter

Ekvivalenter benyttes for å sidestille opplæringstiltak.

Denne veiledningen retter seg mot de som har tilgangsnivå "Superbruker", "Opplæringsansvarlig" eller "KursArrangør".

Merk: Det er viktig å tilegne seg nødvendig forståelse for å ta i bruk ekvivalenter. 

En ekvivalent er en type mal som sidestiller to eller flere andre opplæringstiltak. Regelen er at dersom en eller flere av opplæringstiltakene i ekvivalenten er bestått, så blir også ekvivalenten bestått.

Dette i motsetning til kompetansedefinisjoner, hvor alle opplæringstiltak må bestås for at kompetansedefinisjonen merkes bestått.

Illustrasjonene under viser forskjellene mellom ekvivalent og kompetansedefinisjon.

På den første illustrasjonen vises en vanlig Kompetansedefinisjon. På denne ligger det tre Opplæringstiltak. For at en person skal få kompetansen (kompetansedefinisjonen) bestått, må alle tre opplæringstiltakene merkes som fullført.

For ekvivalenter endrer bildet seg.

Kompetanseekvivalenten merkes fullført dersom en av de tilknyttede Opplæringstiltakene fullføres.

Det er mulig å ha flere nivåer med kompetanseekvivalenter.

Merk: Flere nivåer gjør kompetansemodellen mer kompleks, og kan være utfordrende både å modellere og vedlikeholde.

 

Eksempel
Norges Luftsportforbund har en Kompetansedefinisjon som heter "NLF - Fallskjermhopper". For å få denne, kan du ENTEN ta "Grunnkurs, Fallskjerm, Line" ELLER "Grunnkurs, Fallskjerm, AFF".

Dette er en enkel Kompetanseekvivalent. Dersom deltakeren får fullført ett av disse kursene, vil hun automatisk få tildelt kompetansen "NLF – Fallskjermhopper".

Gamle kompetanser som skal inngå i ekvivalent

I noen tilfeller er det ikke ønskelig å ta i bruk gamle kompetanser (det som i SportsAdmin het Kvalifikasjoner). Superbrukere har mulighet til å aktivere disse "under panseret" uten at de blir reaktivert. Ta kontakt med NIF Digital Support, så hjelper de deg.

For at en kursmal skal kunne inngå i en ekvivalent, er du nødt til å reaktivere den først. (Se egen brukerveiledning for å reaktivere kompetanser). Du bør sette den reaktiverte malen til at den skal være tilgjengelig for «Ingen» i seksjonen "Grunnleggende innstillinger". På denne måten hindrer du at noen kan opprette kursgjennomføringer basert på denne malen i fremtiden.

 

Fikk du svar på det du lurte på?