Administrere et kurs

Administrasjon av kurs og deltagere. Avlyse eller låse kurset?

Etter at kurset er opprettet kan deltagere melde seg på fra Min idrett, eller bli påmeldt av kursarrangør fra Idrettskurs.

Verktøymenyen i et kurs

1) Blyant - Redigere kurset

2) Pluss - melde på deltakere

3) Brev - sende meldinger til deltakerne (valg av visning i toppen, de store fargeboksene, avgjør hvilket utvalg av personer som får melding.

4) Excel-export - deltagerliste

5) Avlys kurs 

6) Grønn boks - antall deltakere som er påmeldt (2) og antall tilgjengelige plasser (15).

7) Venteliste - påmelding er fortsatt mulig, men deltaker settes på venteliste. Dersom en deltager melder seg av, vil personer på venteliste automatisk ykke opp på "fast plass".

8) "Ikke betalt" - de som har meldt seg på, men ikke betalt innen fristen (forutsetter kurs med betaling).

9) Avmeldte deltagere - Merk: Dersom avmeldt deltager melder seg på igjen, skjer en ny påmelding. En som er avmeldt vil aldri rykke tilbake til "fast plass". Antall avmeldte vil derfor aldri telle nedover.

 

Til venstre for deltagers navn er to knapper "Fullført" og "Oppmøtt". Knappen for "Oppmøtt" er standard . Dersom deltager ikke møtte, må kursarrangør aktivt klikke av denne. Klikk på knappen i toppen for å sette alle deltagere med samme status. 

10) Lagre resultat - klikkes etter at alle deltagere har fått satt "Bestått" og/eller "Oppmøtt".

11) Meld av - kryss av til venstre side for deltagere som skal meldes av.

12) Flytt til ubekreftet - blir det samme som å melde av, bare at deltageren havner i boksen "Ikke betalt".

13)  "Lås kursgjennomføring" - når kurset er avholdt og alle deltagere er behandlet "Oppmøtt" og "Bestått" bør kurset låses. Først da tas det ut til utbetaling av VO-midler. 

 

Fikk du svar på det du lurte på?