Driftsstatus

21. des 2023 - Problemer med ytelse.

Gjør at Idrettskurs er utilgjengelig. Vi jobber med feilsøk og retting. 

 

29. juni 2023 - Lang kalkuleringskø og problemer med ytelse.

 • Lang kalkuleringskø pga. endring av Trenerattest. 
 • Det er også litt ytelsesproblemer som følge av dette og Idrettskurs kan derfor oppleves tregt.
 • Kalkuleringskø tom pr. 3. juli.

 

4. april 2023 - Oppgradering og nedetid inntil videre

Idrettskurs og Trenerattest oppgraderes. Det må forventes nedetid på begge. Andre tjenester som også vil påvirkes:

 • kurspåmelding i Min idrett
 • kompetansevisning i KlubbAdmin
 • kompetansevisning i SportsAdmin
 • IdrettsCV i SportsAdmin og Min idrett
 • Dommerattest
 • Treneradmin
 • integrasjonsendepunkter

 

31.mars 2023 - fortsatt ustabil drift

Idrettskurs går fortsatt på "halv maskin". Det kan påvirke flere tjenester, bl.a:

 • kurspåmelding i Min idrett
 • kompetansevisning i KlubbAdmin
 • kompetansevisning i SportsAdmin
 • IdrettsCV i SportsAdmin og Min idrett
 • Trenerattest og Dommerattest
 • Treneradmin

NIF Digital og leverandøren av Idrettskurs er på saken. 

 

29.mars 2023 - Ustabil drift

Idrettskurs går for "halv maskin". Det kan påvirke flere tjenester, bl.a:

 • kurspåmelding i Min idrett
 • kompetansevisning i KlubbAdmin
 • kompetansevisning i SportsAdmin
 • IdrettsCV i SportsAdmin og Min idrett
 • Trenerattest og Dommerattest

NIF Digital og leverandøren av Idrettskurs er på saken. 

 

28. mars 2023  - Idrettskurs er nede

Dette påvirker følgende tjenester i tillegg:

 • Kurspåmelding i Min idrett
 • Kompetansevisning i KlubbAdmin
 • Kompetansevisning i SportsAdmin
 • IdrettsCV i SportsAdmin og Min idrett
 • Trenerattest

Feilen er meldt til driftspartner. Feilen er rettet 28. mars kl 09.00

 

19. desember 2022 - Problemer i produksjonsmiljøet.

Det jobbes med sammen med driftspartner for å finne feilen.

 

18. august 2022 - Lang kalkuleringskø

Sluttbrukere opplever at kompetanser ikke blir kalkulert. Feilen er meldt til leverandør av Idrettskurs, og hastigheten på kalkulering er skrudd opp for en periode. 

 

6.januar 2022 - Treghet i Idrettskurs 

Sluttbrukere opplever store tregheter i Idrettskurs. Dette skyldes høy belastning pga etterregistrering av kurs. Frist for etterregistrering er satt til 8.januar.

NIF Digital-Drift og leverandøren av Idrettskurs gjør de tiltak vi har til rådighet.

Normal drift forventes når trafikk avtar, 9.januar.