Driftsstatus

19. desember 2022 - Problemer i produksjonsmiljøet.

Det jobbes med sammen med driftspartner for å finne feilen.

 

18. august 2022 - Lang kalkuleringskø

Sluttbrukere opplever at kompetanser ikke blir kalkulert. Feilen er meldt til leverandør av Idrettskurs, og hastigheten på kalkulering er skrudd opp for en periode. 

 

6.januar 2022 - Treghet i Idrettskurs 

Sluttbrukere opplever store tregheter i Idrettskurs. Dette skyldes høy belastning pga etterregistrering av kurs. Frist for etterregistrering er satt til 8.januar.

NIF Digital-Drift og leverandøren av Idrettskurs gjør de tiltak vi har til rådighet.

Normal drift forventes når trafikk avtar, 9.januar.