Idrettens økonomiløsninger
Idrettens økonomiløsninger bidrar til å effektivisere idrettshverdagen. Mer tid til aktivitet - mindre tid til administrasjon.

Idrettens økonomiløsninger

Målsetningen med Idrettens økonomiløsninger er å tilby effektive og fremtidsrettede løsninger for økonomistyring, regnskap og rapportering, slik at arbeidet for økonomiansvarlige og kasserere blir enklere, mer effektivt og sikrer god internkontroll.

Regnskapsløsninger for idrettslag

Det er inngått en sentral samarbeidsavtale med Visma hvor målet er å forenkle hverdagen for idrettslagene gjennom brukervennlige, kostnadseffektive og integrerte løsninger. Idrettens medlemssystems (KlubbAdmin) integreres med regnskapsløsningene fra Visma og overfører transaksjonsbilagene for medlemskontingenter og aktivitetsavgifter direkte til regnskapet.

Med avtalen Smart Klubbøkonomi kan idrettslaget velge den økonomiløsningen som dekker deres behov.

  • Visma eAccountinger en nettbasert og rimelig økonomiløsning som passer for majoriteten av idrettslagene. Løsningen har en integrasjon mot Idrettens medlemssystem.
  • Visma.neter en nettbasert økonomiløsning for idrettslag med utvidede behov, denne løsningen har foreløpig ingen integrasjon mot Idrettens medlemssystem.

Det er ingen krav om å bruke Idrettens medlemssystem for å kunne inngå en avtale med Visma om økonomiløsning.

Idrettslag som har færre enn 600 bilag kan bruke gratis låsbart regneark

Norges idrettsforbund har utviklet et låsbart regneark som idrettslag med færre enn 600 bilag i løpet av et regnskapsår kan benytte som regnskapsprogram. Regnearket og tilhørende veileder kan lastes ned gratis fra punktet økonomi/regnskapssystem.

Betalingsløsninger
Les mer om idrettens betalingsløsninger.