Spørsmål og svar

1. november 2019 ble prismodellen endret og Idrettsandelen ble lansert.

Idrettsandelen gir idrettslaget 10% av provisjonsavgiften tilbakebetalt. 

Her er en del spørsmål og svar som kom i kjølvannet av dette.

 

Hva er forskjellen mellom Idrettens betalingsløsning og andre leverandører av betalingstjenester?

Idrettens betalingsløsning er integrert med de andre av idrettens digitale løsninger. Transaksjonene går via en dedikert kontostruktur for idrettslag. Dette åpner også for muligheter for "klubb–til–klubb betaling" (b2b).

 

Når vil Idrettsandelen bli utbetalt?

Idrettsandelen blir fortløpende utbetalt når en transaksjon fullføres. Beløpet overføres til en egen konto som idrettslaget administrerer i Buypass Payment Manager.

 

Vil avgiftene øke for mitt idrettslag, med nye priser?

For de fleste idrettslag blir dette en rimeligere løsning. Enkelte idrettslag med lave transaksjonsbeløp vil kunne få en marginal økning.  

 

Hvorfor ble det ikke billigere når prismodellen ble lagt om?

Vipps ble inkludert uten ekstra kostnad. Idrettsandelen ble innført, og fakturagebyr forble uendret.

 

Hvordan kan vi få oversikt over kostnader når vi mottar 10% tilbakebetaling via Idrettsandelen?

Kostnadene/gebyrene er synlige i Buypass Payment Manager. 

 

Er det noen månedlige kostnader ved å være brukersted hos Idrettens betalingsløsning?

Nei, ingen faste månedlige kostnader.

 

Er dette konkurransedyktige priser?

Sammenlignet med lignende aktører og løsninger er prisene konkurransedyktige.

 

Vil vi kunne se avgifter på transaksjoner i idrettens medlemssystem?

Ja, alle avgifter vil være synlige i Buypass Payment Manager.

Link til dokumentasjon Buypass Payment Manager (ekstern lenke).

 

Kan Idrettens betalingsløsning også benyttes av tredjeparter?

Ja, det forutsetter imidlertid at tredjeparten benytter Idrettens ID til autentisering, samt har en avtale med NIF.