Idrettens betalingsløsning sikrer enkel påmelding og betaling av aktiviteter og lisenser, samt utbetalinger fra Idrettsoppgjør.
Idrettens betalingsløsning sikrer enkel påmelding og betaling av aktiviteter og lisenser, samt utbetalinger fra Idrettsoppgjør.

Idrettens betalingsløsning

Idrettens betalingsløsning er en enkel løsning for medlemmer og idrettslag: 

  • Flere betalingsalternativer, medlemmene kan betale med Vipps, eFaktura, faktura (kid/konto i nettbank), Visa og Mastercard.
  • Fakturering via prismatrise, unntak eller utvalg. Det er mulig å fakturere alle medlemmer på en gang.
  • Samlefaktura, send medlemskontingent, treningsavgift og ev. andre krav i samme faktura.
  • I tilfeller hvor det finnes en familierelasjon, sendes fakturaen til fakturamottager, med mulighet for å sende kopi til andre i relasjonen.
  • Forenklet innmeldingsløsning. Medlemmet registrerer seg og betaler for kontingent og treningsavgift ved innmelding, både for seg selv og sine relasjoner. Les mer her
  • Effektiv og sikker håndtering av betalinger via Idrettens ID
  • Godkjente refusjonskrav i Idrettsoppgjør kan utbetales direkte til den som skal ha oppgjør.
  • All informasjon på en plass - Idrettens betalingsløsning er en integrert del av idrettens fellessystemer. 

Idrettens betalingsløsning er utviklet av Norges idrettsforbund i samarbeid med Buypass.