Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Oslobudsjettet

Oslobudsjetet.jpg

Oslo kommune er en svært viktig samarbeidspartner for idretten i Oslo. Kommunen bygger, eier og driver idrettsanlegg, og gir også støtte til private idrettsanlegg og til idrettslagenes drift.

En viktig oppgave for Oslo Idrettskrets er å jobbe for gode rammevilkår for aktiviteten. Oslo kommunes budsjett har stor betydning i dette. Idrettskretsen arbeider derfor kontinuerlig for et best mulig idrettsbudsjett.

Som innspill til byrådets årlige budsjettarbeid sender Oslo Idrettskrets sitt budsjettbrev. I budsjettbrevet fremmes idrettens prioriteringer for kommende års budsjett.

Oslobudsjettet 2017 

Budsjettbrevet for 2017 kan leses her. (10. mars)

 

Oslobudsjettet 2016

Vedtatt budsjett for 2016.

OIKs brev til partigruppene i bystyret finner du her. (3. november)
Sak om hva OIK ber om finner du her. (5. november)

Pressemelding fra Oslo Idrettskrets som reaksjon på byrådets budsjettforslag finner du her. (24. september)

Byrådets forslag til budsjett for 2016 finnes her. (23. september)

Budsjettbrevet for 2016 kan leses her. (7. mai)

 

Budsjettprosessen i Oslo kommune

Januar - mars: Oppstart av budsjettarbeidet med fastsettelse av foreløpige rammer for de ulike sektorene.

Mai - august: Utarbeidelse av budsjettforslag.

September: Byrådets budsjettforslag offentliggjøres.

Oktober - november: Fagkomiteene i bystyret behandler forslaget til budsjett og leverer sin innstilling til bystyrets finanskomite som igjen fremmer en budsjettinnstilling til bystyret.

Desember: Bystyret vedtar budsjettet

Mer deltaljer finner du på kommunens budsjettsider.

Oslo Idrettskrets inngripen

Mars: Styret i Oslo Idrettskrets utarbeider budsjettbrev med idrettens samlede ønsker for neste års budsjett.

September - desember: Møter med bystyrets ulike partier og komiteer som har med idrett å gjøre for å sikre at idrettens interesser blir ivaretatt og styrket i det endelige budsjettet.